Poznání

    Velmi důležitým aspektem našeho života je poznání, nebo chcete-li ztotožnění se s nějakou všeobecně platnou pravdou. K tomuto poznání v převážné míře dochází prostřednictvím vlastních prožitků, tedy na základě vlastní zkušenosti. V běžném životě je to poměrně zdlouhavý proces, který je o to zdlouhavější, o co klidnější život vedeme. Ukazuje se, že poznání je právě to, o co v našem životě jde. Sezení ŘKM nám mimo jiné umožňuje velmi rychle k potřebnému poznání dospět. Energie potřebná k dosažení tohoto poznání je proti normálnímu způsobu minimální. Rovněž tak bezpečnost tohoto způsobu poznání je proti běžnému životu, ve kterém je musíme většinou vykoupit majetkem, vztahy, zdravím, ale mnohdy i vlastní smrtí, nesrovnatelně větší. Vzhledem ke koncentrovanosti událostí, které k tomuto poznání v rámci sezení vedou, si však musíme uvědomit i určitou míru nepříjemnosti, kterou musíme podstoupit.

    V běžném životě máme dostupné pouze prožitky, zkušenosti a poznání z vědomého období našeho života. Nedostupné nám zůstávají obsahy minulých i budoucích inkarnací, stejně tak jako období mezi nimi. Dokonce nám jsou nepřístupné i některé obsahy z tohoto života, jako je například prenatální období, období ranného dětství nebo budoucnost naší současné inkarnace.

    V okamžiku sezení můžeme v současném životě získat všechny dosavadní, současné, ale i budoucí prožitky, zkušenosti a poznání. Toto poznání je omezeno pouze časem, který jsme na jeho získání ochotni nebo schopni věnovat. Takto získané poznatky se dostávají do vědomé části naší mysli a proto je pak můžeme náležitě zúročit při našem osobním vývoji.

    Praxe nám ukazuje, že poznání je většinou daleko důležitější než zbavení se řešeného problému. Právě toto poznání nám umožňuje docílit změnu našich životních hodnot a postojů.

Zpět
Vytiskni stránku