Somatiky

    Somatiky, tedy tělesné projevy, jsou velmi dobře sledovatelné a lidská pozornost je celkem lehce zaregistruje.  

    Přístup k nim můžeme rozdělit do dvou oblastí. Tou první je přístup klasického zdravotnictví, které se domnívá, že si s nimi umí celkem dobře poradit. Zlomená noha se napraví, zafixuje a nechá srůst, postižený žlučník se vyřízne, oslabený zrak se napraví brýlemi nebo laserovou operací, ekzém zmizí po kortikoidech a podobně. Ve všech těchto případech se jedná o prvoplánové řešení zjevných projevů, které nic netuší o jejich skutečných příčinách. Pacienti pak nejsou uzdraveni, jejich problém pouze není vidět a dříve nebo později se bude muset projevit jiným způsobem. Tento nový projev pak není dáván do souvislosti s předcházejícím projevem a je řešen izolovaně, a to obdobným způsobem. Při tomto přístupu se stále častěji setkáváme s neřešitelnými případy, nad kterými lékaři krčí rameny, nebo je označují za hypochondrii. Všechny testy jsou totiž v normě, jenom pacient si neustále na něco stěžuje. Tuto kategorii somatik naše zdravotnictví prostřednictvím farmaceutických prostředků potlačit nedokáže.

    Druhým přístupem je hledání příčiny konkrétního projevu. V tomto přístupu je projev pouze vodítkem, které nás přivádí ke skutečnému zdroji problému. Nepotřebujeme při tom žádné drahé přístroje a léky. Příčina všech problémů totiž leží někde zcela jinde než ve fyzickém těle. Zde přicházíme na to, že za našimi problémy stojí karmické příčiny, naše psychika, nesprávně jednání nebo prostě jenom restimulace nějakých dřívějších událostí. Pokud nebudu jmenovat jednotlivé konkrétní metody či techniky, tak tomuto způsobu řešení odpovídají metody z oblasti psychosomatiky, etikoterapie, regresní metody a metody pracující s karmou.

    Ve všech těchto případech můžeme zjednodušeně mluvit o karmických příčinách, které mohou mít několik zdrojů. Příčiny konkrétních fyzických problémů bývají individuální a je nutno je samostatně diagnostikovat. Všeobecně se může jednat o následující kategorie problémů:

1)

    Všeobecné působení karmy, které zapříčiňuje nedostatek energie v konkrétním orgánu, nebo tělesné oblasti. Dlouhodobý nedostatek energie způsobuje oslabení orgánu a jeho následné onemocnění či odumírání. Tuto problematiku řešíme prostřednictvím techniky ŘKR zpracováním rodové nebo individuální karmy.

 

2)

    Usazení traumatických energií v určité části těla, které snižují vibrace v této oblasti a brání volnému průchodu energií po energetických drahách. Běžné způsoby zprůchodňování těchto drah jsou účinné pouze dočasně a traumatická informace po nějaké době začne opět omezovat volný průchod energií. Tuto problematiku řešíme prostřednictvím techniky ŘKM zpracováním traumatu a tím i trvalým uvolněním souvisejících traumatických energií v těle.

 

3)

    Přivtělenou duši, která si s sebou nese svoje vlastní traumata předcházejících dvou skupin. Ta však působí na tělo hostitele tak, jako by byla jeho vlastní.  V tomto případě k této duši přistupujeme jako ke klientovi, prostřednictvím techniky ŘKM tato traumata zpracováváme a následně přivtělenou duši odvádíme z těla klienta.  Toto řešení má opět trvalé výsledky.

    V praxi však bývá většinou situace složitější a projevený problém je jen málokdy zapříčiněn pouze jednou příčinou. Většinou se jedná o souběh příčin z více oblastí. Nejobtížnější pak není samotné řešení problému, ale nalezení jeho příčin.

    Řešení uvedených problémů tvoří samostatnou oblast, která spočívá v práci s energiemi. Popsané techniky dokáží člověku zpřístupnit a zharmonizovat životní energie v těle. Fyzická hmota však má značnou setrvačnost a proto samotná harmonizace energií není dostačující. Proto pro zefektivnění těchto postupů přidáváme léčitelské techniky, úpravu životosprávy a fyzická cvičení. Tím aktivně zapojujeme klienta do léčebného procesu a zajišťujeme trvalost navozených změn. Bez osobního přístupu klienta, jeho pochopení problému a následné změny chování není trvalá náprava možná. Toto vyžaduje vlastní angažovanost člověka, přiznání si vlastních chyb, změnu chování ke svému okolí, ale hlavně k sobě samotnému. Bez osobního aktivního přístupu to prostě nejde. V praxi je to největší problém, který často lidi přivádí zpět k prvnímu způsobu řešení do náruče našeho zdravotnictví, kde si stačí pouze říct nebo pohodlně natáhnout ruku pro nabízené řešení. Zamyslete se nad tím, jak to máte vy sami se sebou.

Zpět
Vytiskni stránku