Působnost

    Při stanovení působnosti naší metody vycházíme z evolučního vývoje člověka, tak, jak jsme jej definovali v předcházející části.

    Na rozdíl od většiny ostatních metod, které si činí nárok na univerzální použití a většinou se vydávají za vhodné na všechno a pro každého, je tomu s naší metodou jinak. Působnost naší metody začíná v průběhu psychického vývoje člověka a pokračuje až do první části jeho duchovního vývoje. Její použití mimo tuto oblast je sice v některých případech možné, ale málo účinné.

    Zdůvodnění tohoto stavu je celkem prosté. Člověka, který doposud nedospěl do stádia svého psychického vývoje naše metoda neosloví ani i v případě, že se o její účinnosti přesvědčí na vlastní kůži. Naopak, člověk, který dospěl do fáze svého duchovního vývoje již má problémy, které spadají do působnosti naší metody vyřešeny a zaobírá se zcela jinou problematikou, přičemž mu naše metoda nemá co nabídnout.

Zpět
Vytiskni stránku