V průběhu sezení se občas setkáváme s tím, jak klienti popisují, že ve svém těle nejsou sami. Duší se zde mnohdy nachází i víc a mají mezi sebou různé vztahy. Také příčina, proč se sešly v jednom těle, může být různá. Přivtělené duše pak často bývají příčinami psychických i somatických obtíží. Problémy, které získaly ve svých předcházejících životech, se projevují na fyzickém těle hostitele a jejich odstranění běžnými technikami není možné. Rozhodně nechceme tvrdit, že každý z nás má nějakou přivtělenou duši. Z vlastních zkušeností však můžeme uvést, že si tento problém hostitel nemusí dlouhá léta ani uvědomovat. Příčina obtíží se pak často v celé nahotě ukáže až po odkrytí několika horních vrstev, kdy klientova zvýšená vitalita a vnímavost umožní práci i na této úrovni. Jako riziková místa k získání přivtělených duší se ukazují ta místa, kde je člověk oslaben a nemá plnou kontrolu nad svým tělem. Toto oslabení společně s větším výskytem duší bez těl umožňuje jejích přivtělení. Konkrétně se jedná o hřbitovy, bojiště, nemocnice, ale třeba i o restaurace. Rizikové situace pak představují nejrůznější oslabení jako je citové strádání, fyzická nemoc, narkóza nebo i opilost. Problematika zbloudilých duší přímo souvisí s fyzickou smrtí člověka. Můžeme se s ní setkat napříč celými lidskými dějinami. Náhled na tento problém je pak podle jednotlivých kultur a jejich interpretací různý. Všechny moudré civilizace však mají tuto problematiku velmi dobře ošetřenu. Tak jak o tom svědčí jejich knihy mrtvých. Přírodní národy v přivtělení duše vidí něco špatného a nesprávného, co je třeba napravit. Zlé duchy pak vyhání šaman za přispění různých rituálů. V křesťanském pojetí jsou tyto duše většinou pojímány jako démoni. Bez ohledu na jejich potřeby ve jménu hostitelské osoby dochází mnohdy k brutálnímu exorcismu. Exorcista se pak již dále nezajímá o osud takto vypuzené duše. Naše materialistická společnost pod vedením vědy tento problém zcela ignoruje. Na rozdíl od tohoto přístupu v rámci sezení k těmto nešťastným duším přistupujeme citlivě a jejich problémy řešíme stejně jako problémy klienta s fyzickým tělem. Z těla je násilně nevyháníme, ale odstraňujeme jejich problémy, které je přivedly do situace ve které se nacházejí. Dále je doprovázíme do Světla, tak aby mohl jejich přirozený vývoj pokračovat. V průběhu praxe se ukázalo, že k tomuto jevu nedocházelo vždy. Klienti prožívající svoje události v dávnověku o přivtělených duších nehovoří. Stejně tak v okamžiku své smrti přesně věděli, co mají dělat, a jejich život byl natolik přirozený, že jim nic nebránilo v odchodu do Světla. S tímto jevem se začínáme setkávat až v období křesťanství a ateizmu. Zde se začíná vyskytovat stále větší množství duší, které se za svého života závažným způsobem provinily proti kosmickým zákonům a do Světla nemohou odejít. Stejně tak je stále větší skupina nevěřících, kteří v okamžiku své smrti neví, co mají dělat. Mnozí pak, zejména při sebevraždách nebo násilných úmrtích, ani nezaregistrují, že jejich fyzický život skončil, a pokoušejí se v něm i nadále pokračovat. Se zbloudilými dušemi se můžeme setkat v průběhu meditace i jiným způsobem. Duše nemusí být jenom přivtěleny v těle klienta, ale mohou se nešťastně potloukat po světě. Tyto nešťastné bytosti jsou přitahovány děním, které probíhá na jejich jemnohmotné úrovni. Vzhledem k tomu, že si samy se svojí situací neví rady, hledají, byť nevědomě, pomoc zvenčí. Přicházejí do míst, kde probíhá meditace, a sledují její průběh. Svojí přítomností pak mohou nechtěně negativně ovlivňovat chování klienta. U vedoucího a jeho klienta však pomoc opravdu mohou najít. Záleží to pouze na jejich ochotě a zkušenosti. Vzhledem k tomu, že úroveň a stav zbloudilých duší jsou různé, je velmi rozdílná i práce s nimi. Na jedné straně se můžeme setkat s dušemi, které jsou již na cestu do Světla připraveny a pomoc jim je poměrně snadnou záležitostí. Na druhé straně se však můžeme setkat i s tak nešťastnými bytostmi, které odmítají jakoukoli komunikaci a pomoc. Ty pak nešťastně odchází na svoji další zoufalou pouť. Poznatky v této oblasti jenom dokreslují špatný směr vývoje naší civilizace. Na základě několika příštích ukázek si o celé záležitosti můžete udělat vlastní úsudek.

Přehled příběhů

 

 

Nikita - obsah průběhu jednoho sezení.

Přivtělená duše - popis vzniku jednoho problému.
Temná paní - příběh popisující lásku až za hrob.

Cesta domů - příběh ukazuje, že cesta domů se může někdy pěkně zkomplikovat.

Cesta tří duší do jednoho těla - příběh ukazuje, že se v našem těle může sejít i docela zajímavá společnost.
Nenávist až za hrob - někdy je odpuštění velmi dlouhodobou a složitou záležitostí.
Nešťastná duše - někdy se do sezení dostane i duše, která s řešeným problémem nemá nic společného.
Rychle ven a co dál? - někdy ve vzniklé situaci můžeme být bezradní a odkázaní na přátelství až za hrob.

Zpět
Vytiskni stránku