Jedním z nejdiskutovanějších období lidské existence je bezesporu období Atlantidy. Je to báje nebo skutečná lidská historie? Názory se různí a vzhledem ke způsobu  jejího předpokládaného zániku se budou běžnými metodami pouze velmi těžce dokazovat. V průběhu ŘKM se s tímto období setkáváme také. Ten, kdo tam byl, ví své a žádnou diskusi nepřipouští. Způsob prožitků je sice naprosto stejný jako z jiných období, ale jejich obsah je čímsi naprosto jiným – výjimečným. Dle slov jednoho klienta: „Dokonce i ten vzduch byl jiný, jako by měl jinou vibraci než dnes.“ Osob, kterým se poštěstí toto období nalézt ve své minulosti, není příliš mnoho. Všichni se však shodují na tom, že jejich pocity byly zcela odlišné od všech ostatních. Vnímali naprosto jinou atmosféru, která v tomto období panovala. Tato svědectví vzbuzují dojem, že se jednalo o vrcholnou fázi vývoje lidstva, od které to jde s námi už jenom z kopce. Citace jednoho aktéra snad nejlépe vystihne, jak to s tímto obdobím bylo. „Několik minut v Atlantidě mi stačilo k tomu, abych se upamatoval, kým vlastně ve skutečnosti jsem. Od té doby v sobě cítím zvláštní hrdost a porozumění a soucit ke svému okolí. Díky tomuto krátkému prožitku jsem se stal opět člověkem.

Přehled příběhů

 

 

Hra s energiemi - příběh z bájné Atlantidy, sepsaný na základě sezení s klientem.

Sirius - příběh z bájné Atlantidy, sepsaný na základě sezení s klientem.

Očista - příběh z bájné Atlantidy, sepsaný na základě sezení s klientem.

Výmaz paměti - příběh o důsledcích prožitku zániku Atlantidy.

Kněz v Atlantidě - popis zániku Atlantidy a jejich důsledků.

Věčnost - popis zániku Atlantidy a toho, co bylo dál.

Energetici - příběh o tom, že strkat hlavu do písku se nevyplácí.
Spoluzodpovědnost - přijmutí spoluzodpovědnosti za zánik Atlantidy.
Zemětřesení - popis průběhu zániku bájného kontinentu z pohledu její obyvatelky.

 

Zpět
Vytiskni stránku