Pesimisté často uvádějí, že v regresní terapii se člověk většinou prožívá jako Napoleon, Faraón nebo Kleopatra. Ve skutečnosti tomu tak rozhodně není a dalo by se říci, že spíše opak je pravdou. Na rozdíl od některých jiných období, která se v podstatě v průběhu meditačních sezení nevyskytují, je období starého Egypta poměrně hojně zastoupeno. Zejména oblast působení v chrámech a praktikování mystiky se pak klientům vybavuje velmi často a většinou v ní nachází pramen svých současných schopností a zájmů. Tímto způsobem se také můžeme dozvědět mnoho zajímavých aspektů ze života v tomto období. Nemusí se vždy jednat pouze o aspekty lidské psychiky - často se můžeme dozvědět i mnoho technických, historických či sociálních zajímavostí. Klienti si události z těchto období vybavují velmi dobře a jsou schopni hovořit i o drobných detailech. Samostatnou kapitolou tohoto období by mohla být magie, jejíž působení velmi často sahá až do současnosti. Vzhledem k tomu, že takto získané informace nelze věrohodně prověřit z jiných zdrojů, víru či nevíru v ně raději ponecháme na každém z vás. Příběhy to však jsou zajímavé a mnohé autory poutavých historických románů bychom mohli podezírat, že ke svým námětům přišli podobným způsobem.

Přehled příběhů

 

 

Socha - příběh s popisem krutého trestu.

Projevení ženské síly - příběh s ukázkou silných lidských postojů.
Desáté zasvěcení - příběh popisuje průběh jednoho z mnoha zasvěcovacích obřadů.
Kněžka ve Starém Egyptě - návrat kněžky do světského života.
Peršan v Egyptě - epizoda z porobení Egypta perskými nájezdníky.
První zkouška - popis první z celé řady zkoušek, které čekaly na adepty duchovní školy.
Spánková deprivace - popis průběhu a důsledků spánkové deprivace.
Zkouška - ukázka kam až může vést přecenění svých sil při duchovní zkoušce.

 

Zpět
Vytiskni stránku