Je všeobecně známé a také ve všech náboženstvích se můžeme dozvědět, že sebevražda je něco špatného a zapovězeného. Vzít si život, který nám dal někdo jiný, je jeden z největších hříchů. Toto je všeobecně známá pravda, ale přesto je stále dost lidí, kteří se dostávají do tak obtížných životních situací, že je nedokáží zvládnout a nakonec je řeší tímto nejméně vhodným způsobem. Vzhledem k tomu, že toto řešení je nevratné, je i jeho odčinění velmi problematické a náročné. K poznání nesmyslnosti svého skutku dospívají někteří jeho aktéři bezprostředně po svém činu, to jim však již život vrátit nemůže. Na druhou stranu je i dost takových, kteří si dosah svého činu vůbec neuvědomují a ve svém zoufalém psychickém rozpoložení se jako bludné duše potloukají po světě ještě mnoho let. Existuje jediný způsob, jak se této závažné chyby vyvarovat. Tím způsobem je vědět, jak se věci mají, a že sebevraždou svým problémům nikdo neunikne. Svoji situaci si tím pouze ztíží a řešení svých problémů odloží do budoucna. Tento odklad pak může v praxi znamenat někdy i tisíce let. S tímto problémem se ve své minulosti setkala většina z nás a někteří s ním koketují i v současném životě. Důsledkem je pak v materiálním světě v nejlepším případě psychiatrická léčebna. Karmické napravování tohoto neuváženého činu není rozhodně nic příjemného a jednoduchého. Žádné problémy nejsou tak velké, aby je bylo nutno řešit tímto způsobem. Pokud tomu nevěříte, přesvědčte se raději prostřednictvím zkušeností jiných než svých vlastních.


Přehled příběhů


Po smrti - obsah průběhu jednoho sezení.
Sebevražda dřevorubce - obsah průběhu jednoho sezení.
Beznaděj - příběh o sebevraždě provedené na základě beznaděje
Sebevražda alkoholika - popis dlouhodobého psychického stavu sebevraha.
Skok ze skály - sebevražda může být i výsledkem okamžitého popudu.

Zpět
Vytiskni stránku