V současné době se velmi často setkáváme s používáním různých druhů programování lidské psychiky. Jedná se zejména o hypnózu, autohypnózu, přes klasické přeprogramovávání postojů až po nejrůznější druhy pozitivního myšlení. Tyto postupy považujeme na jedné straně za naprosto nevhodné a na druhé straně i za naprosto zbytečné. Kýženého výsledku lze totiž dosáhnout i daleko čistějším a přitom minimálně stejně účinným způsobem. Klient si při opakovaných průchodech jednou a toutéž traumatizující událostí uvědomuje stále další a další okolnosti této události. Tím jak se mu doplňují chybějící informace, mění se i jeho postoj k prožívané události. Od počátečního traumatu mu událost začíná být lhostejná nebo nakonec i příjemná. V průběhu tohoto procesu klientovi nepodsouváme žádné obsahy ani návody, jak by se měl na procházenou událost dívat. Každý je schopen ke svým závěrům a konečnému poznání dojít sám. Mnohdy se zdá být přímo neuvěřitelné, jak rychle dokáže člověk změnit svůj postoj. Událost, která jej původně doslova paralyzovala, mu najednou vůbec nevadí a mnohdy se i podivuje nad tím, co mu na ní mohlo předtím tolik vadit. Tohoto jevu pak ve své praxi využíváme k odstraňování traumat. O tom, že tomu tak skutečně je, se můžete přesvědčit na následujících příkladech.

 

Přehled příběhů

 


Žena v mužském těle - příběh o nespokojenosti s vlastním tělem 

Přerod - popis jedné změny osobnosti.

Idiot - ukázka toho, k jakým nepředloženostem nás může při rozhodování přivést nedostatek informací.

Nájezdníci - změna životních postojů středověké ženy - matky.

Žena - změna životních postojů středověké ženy.

Bitva - změna psychického stavu vojáka jdoucího do středověké bitvy.

Divoch - při zkoušce dospělosti se psychický přístup adepta může diametrálně lišit.

Nalezení citu - změna psychického stavu ženy zapříčiněná její neznalostí.

Otrok - změna způsobu prožívání otrocké práce, která se dá díky psychice dobře zvládnout.

Znásilnění - popis změny psychických postojů k prožité traumatické události.

Zpět
Vytiskni stránku