Lidský život není tak jednoduchá záležitost, jak by se mohlo zdát. Mimo možnosti vlastní volby jsme do jisté míry podmíněni působením něčeho, co nás přesahuje a co je nám většinou neznámé. Těmto zákonitostem, které na nás působí, se všeobecně říká karma. Klient si v sezení může uvědomit důsledky svého nevhodného jednání a pochopit jednotlivé karmické zákony, které pak dokáže realizovat i v běžném životě. Prožitky z této kategorie obohacují klienta o transpersonální oblast a dostává se mu v nich závažných duchovních ponaučení, ke kterým se za normálních okolností musí velmi obtížně a zdlouhavě propracovávat. V praxi se ukazuje, že tyto prožitky u lidí zcela materiálně založených probouzí zájem o spiritualitu a u lidí, kteří již duchovní cestu nastoupili, ji stimulují a do značné míry urychlují. Takto získané poznání bylo ve všech případech hodnoceno klienty kladně a většinou v něm spatřovali větší přínos než ve vyřešení problému se kterým do sezení přišli.

Přehled příběhů

 

Třídírna duší - Příběh o vykročení na rakmickou cestu.

Karma - seznámení s karmou a její přínos pro klientku.
Oko za oko...? - každý důsledek má svoji příčinu.

 

Zpět
Vytiskni stránku