CESTOVÁNÍ


Přehled příběhů

 

Dovednosti získané v rámci techniky RKM lze také zužitkovat i jiným způsobem. Tyto dovednosti se nazývají v různých přístupech různě. Můžeme se s nimi například setkat pod pojmy astrální cestování, exteriorizace či dálkový průzkum ve vojenské oblasti. Podstata těchto dovedností je stále stejná. Duše opustí tělo a vypraví se do jiného prostoru nebo času, kde může vnímat vše, co se tam nachází či odehrává. Tato dovednost je o úroveň náročnější než při zpracovávání svých vlastních traumat v jiných časových obdobích. Duše se může pohybovat v jakémkoli prostředí a prostoru. V těchto svých aktivitách není omezena ani prostorem, ani časem, ani prostředím, do kterého se dostane. Při těchto praktikách můžete procházet i pevnou hmotou planet či hvězd. V praxi se nemusí jednat pouze o formu špionáže nebo zvláštní cestovní kancelář. Některé z těchto prožitků mohou mít i značný terapeutický potenciál. Diskusi na toto téma je zapotřebí ještě podpořit tím, že prožitky různých osob jsou ve stejném prostředí a čase obdobné. S některými těmito prožitky se nyní můžete seznámit i na našich stránkách.

Přehled příběhů najdete zde:

 

Ganimed - popis jedné cesty.
Slunce - popis jedné cesty.

Měsíc - popis jedné cesty.

Země - popis jedné cesty.

 

Zpět
Vytiskni stránku