NABÍDKY

Nabídka práce na osobním rozvoji

Náš zájem je rozdělen do oblastí znázorněných na obrázku.   

    Vše, co děláme, není samoúčelné a neslouží pouze pro naši potřebu. Výsledky naší práce nabízíme k využití i všem ostatním, kteří o ně projeví zájem. Konkrétně se jedná o následující problematiky.

 

Individuální osobní rozvoj

K této formě práce na sobě se můžete přihlásit zde.

 

 

Propagační činnost

K této formě spolupráce se můžete přihlásit zde.

 

 

 

Semináře

Všeobecné informace o seminářích

Nabídka seminářů

 

    Pro podporu harmonického rozvoje osobnosti a intenzivní práce na sobě nabízíme možnost absolvování níže uvedených seminářů. Pokud není uvedeno jinak, je obsah seminářů sestaven tak, aby nevyžadoval žádné předcházející znalosti nebo dovednosti z dané oblasti.

    Absolvováním semináře získáte potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro další samostatnou práci na sobě v dané oblasti.

Aktuální verze dokumentů seminářů

Pokud jste již nějaký seminář absolvovali, můžete se na stejný, nově pořádaný seminář přihlásit za režijní poplatek.

Pokud se semináře opakovaně nechcete osobně zúčastnit, ale máte zájem o aktuální materiály ze semináře, můžete si je bezplatně vyžádat. Stačí, když si porovnáte svoji verzi materiálů s aktuální verzí, která je uvedena v závorce za názvem semináře. Číslo verze se skládá z aktuálního data ve složení RRMMDD. Stačí, když zašlete svoje jméno, příjmení a kód semináře na adresu info@rikame.cz a následně obdržíte aktuální verzi.

 

Práce s myslí

V této kategorii nabízíme následující semináře:

Bližší podrobnosti k uvedeným seminářům se můžete dozvědět zde.

Na uvedené semináře se můžete přihlásit zde.

 

 

Práce s energií

V této kategorii nabízíme následující semináře:

Bližší podrobnosti k uvedeným seminářům se můžete dozvědět zde.

Na uvedené semináře se můžete přihlásit zde.

 

 

Práce s karmou

V této kategorii nabízíme následující semináře:

Bližší podrobnosti k uvedeným seminářům se můžete dozvědět zde.

Na uvedené semináře se můžete přihlásit zde.

 

 

Práce s bytostmi

V této kategorii nabízíme následující semináře:

Bližší podrobnosti k uvedeným seminářům se můžete dozvědět zde.

Na uvedené semináře se můžete přihlásit zde.

 

 

Práce s tělem

V této kategorii nabízíme následující semináře:

Bližší podrobnosti k uvedeným seminářům se můžete dozvědět zde.

Na uvedené semináře se můžete přihlásit zde.

 

 

Ceník

 

Ve hmotném světě není nic zadarmo, proto jsou u všech našich aktivit uvedeny orientační ceny. V konkrétních odůvodněných případech mohou být ceny změněny v obou směrech.

 

Aktuálně platný ceník naleznete zde.

Zpět
Vytiskni stránku