Podstata nás samotných i celého vesmíru má energetický charakter, proto jsme na různých druzích energií doslova životně závislí. Pro zlepšení našeho života a podporu duchovního rozvoje můžeme využívat nejrůznější energetické systémy. Tak tomu bylo v různém rozsahu ve všech historických obdobích lidstva. Základní podstata těchto energetických systémů je shodná, liší se pouze  svým zdrojem, způsobem použití a oblastí, pro kterou je vhodné je využít. Jako nejúčinnější a nejvhodnější pro praktické použití se nám osvědčily zejména léčivé energie Shambhaly a transformační energie Merkaby. Blíže se s nimi můžete seznámit v samostatných oblastech, které jim jsou věnovány.

 

Shambhala – historie, princip a zkušenosti.

Merkaba – pojem, požadavky, působení, využití, doporučená literatura, úrovně, zkušenosti.

Zasvěceni - polemika - Polemika s názorem označujícím všechna zasvěcení jako podvod.

Zasvěceni - Informace o tom, v čem spočívá zasvěcení.

Transformace - negativních energií na energie pozitivní.

 

 

Zpět
Vytiskni stránku