Základní karma

 

Jedním z druhů karmy je základní karma. Tuto karmu dostává člověk do vínku hned při narození do stávající inkarnace. Jedná se o naši učební látku, kterou máme v rámci svého života pochopit a zvládnout. K tomu máme dvě základní možnosti. Každý z nás má k dispozici nevědomou variantu, jejíž podstata spočívá na principu pokus omyl. Úspěšnost této varianty závisí na naší schopnosti uvědomovat si svoje životní omyly a následně se z nich poučit a neopakovat je. Existuje však i vědomá varianta, při které jsme schopni zjistit obsah naší učební látky a s jejím vědomím následně přistupovat k jednotlivým životním zkouškám. Tato cesta je pochopitelně mnohem rychlejší, jednodušší, účinnější a méně bolestivá. Vzhledem ke znalosti vědomé varianty dnes má každý z nás možnost její realizace. Tato volba je na každém z nás.

Zpět
Vytiskni stránku