Realizace karmy 


Vytvořená a uvolněná karma, která na nás působí, musí být nějakým způsobem realizována. Smyslem této realizace však není msta, nebo trest za dříve provedený skutek. Účelem této realizace je navození situace, která postiženému člověku umožní pochopit nevhodnost jeho chování, odčinit ho, změnit ho a již ho neopakovat.

Karma je ve většině případů realizovaná prostřednictvím osob, které si svým chováním vytváří svoji vlastní novou karmu. Tímto způsobem se na základě své neznalosti aktivně nevědomě zapojují do karmického koloběhu. Tento druh realizace karmy je vždy doprovázen neznalostí a prožíváním emocí.

V případě, že tento způsob realizace karmy není z nějakého důvodu možný, musí potřebnou karmu realizovat vykonavatel karmy. V takovém případě se jedná o osobu, která si svým činem nevytváří vlastní karmu, ale poskytuje nevděčnou službu pro někoho jiného. Na rozdíl od předcházející verze se jedná o vědomou činnost, která je oproštěna od doprovodných emocí. Jako nejmírnější formu, této realizace můžeme považovat terapeutický přístup chování k člověku.

Součástí realizace karmy je odžití si nepříjemné situace. Ve většině případů se jedná o situaci, kterou člověk v minulosti navodil někomu jinému. Často se také jedná o opakování nevhodného nevědomého chování, které má být pochopeno. Po každém nepochopení a dalším opakování nepříjemné situace se toto nepříjemné prožívání stupňuje. Druhou součástí realizace karmy je pochopení nevhodného jednání. Toto pochopení pak vede ke změně chování. Třetí součástí realizace karmy je odpuštění, které může být realizováno ve třech různých rovinách. Člověk může žádat odpuštění od jiného člověka, kterému svým nevhodným chováním ublížil. Druhou rovinou může být odpuštění někomu, který svým jednáním člověku ublížil. Třetí rovinou může být odpuštění sama sobě za nevhodné jednání, které vedlo k ublížení někomu jinému, nebo sobě samotnému. V jednotlivých konkrétních případech nebývají zastoupeny všechny tři varianty odpuštění současně. Ve většině případů se jedná pouze o jednu z uvedených variant.

V lidské společnosti je karma většinou realizována navzájem mezi lidmi. V případě potřeby však může být realizována i ve vztahu ke zvířatům, rostlinám, životnímu prostředí, či jiným bytostem.


LLV – duben 2022

Zpět
Vytiskni stránku