Realizace ŘKR

 

 

    ŘKR je vhodné poprvé realizovat vždy, pokud jste tuto oblast svého života ještě nikdy neřešili. Rodová i individuální karmická zátěž je v dnešní době tak velká, že se pouze výjimečně setkáte s člověkem, který ji nemá. Každopádně je vhodné tuto problematiku řešit, pokud si ve svém životě uvědomujete problém týkající se některé z následujících oblastí.

 

1.     Fyzická oblast

·        Zdravotní obtíže táhnoucí se celým rodem nebo rodovou linií.

·        Chronické zdravotní problémy.

·        Zdravotní problémy nemající lékařské zdůvodnění.

·        Neplodnost, schopnost mít potomky pouze jednoho pohlaví.

·        Častý výskyt nepříjemných událostí.

 

2.     Emoční oblast

·        Emoční nevyrovnanost.

·        Vyhraněné emoční projevy, (vztek, strach, deprese …).

·        Neadekvátní emoce ve vztahu ke konkrétním lidem případně situacím.

 

3.     Psychická oblast

·        Psychické obtíže táhnoucí se celým rodem nebo rodovou linií.

·        Nespokojenost se životem.

·        Přehnaný pesimismus nebo bezdůvodný optimismus.

·        Osobní, partnerské nebo rodinné problémy.

·        Nezdravé ztotožňování se s nějakou životní rolí.

 

Přínos ŘKR

 

    Přínos realizace ŘKR je ve většině případů jasně patrný a má trvalou platnost. Ve všeobecnosti dokáže změnit váš dosavadní život. Dochází v rámci něho zejména k následujícím změnám.

 

1.     Fyzická oblast

·        Zlepšení zdraví a výkonnosti.

·        Zvýšení vitality.

·        Menší potřeba jídla a spánku.

·        Zvýšení citlivosti smyslů.

·        Zamezení výskytu závažných onemocnění.

·        Prodloužení života.

·        Zmenšení výskytu až vymizení nepříjemných událostí.

·        Je vhodné doplnit změnou životosprávy a fyzickou aktivitou.

 

2.     Emoční oblast

·        Zvýšení vyrovnanosti v emoční oblasti.

·        Zlepšení a zkvalitnění mezilidských vztahů.

·        Zvýšení citlivosti při vnímání emocí.

 

3.     Psychická oblast

·        Zklidnění mysly a zvýšení psychické odolnosti a výkonnosti.

·        Zkvalitnění života a nárůst spokojenosti.

·        Pocit oddělení od prožívaných rolí, získání nadhledu.

·        Nárůst pocitu sebejistoty.

 

4.     Oblasti přínosu

·        Vlastní život v přítomnosti.

·        Vlastní život v minulosti.

·        Vlastní život v budoucnosti.

·        Život předků.

·        Život potomků.

 

    Každopádně tedy stojí za zvážení, jestli se této problematice věnovat  nebo ne.

 

 

Zpět
Vytiskni stránku