Zkušenosti

    Tato stránka slouží k výměně zkušeností s použitím techniky ŘKR. Přispívat sem může každý, kdo s uvedenou technikou přišel do osobního styku a cítí potřebu se o svoje prožitky podělit s ostatními. Po obsahové stránce příspěvky nejsou nijak upravovány a vyjadřují názory a zkušenosti jejich autorů. Kontakt na autory příspěvků nezprostředkováváme. Pokud si přejete zůstat anonymní, podepište svůj příspěvek iniciálami, pokud chcete být případnými zájemci kontaktováni, podepište svůj příspěvek svojí internetovou adresou. Obdržené příspěvky zveřejňujeme souhrnně v rámci prováděné aktualizace.

Téma: Strach z emocionální bolesti.

Událost ve 3. běhu: Matka 5ti dětí, Španělsko 559 n.l. - Pohled na událost před zpracováním:

Bydlíme ve městě (z tehdejšího hlediska je to město), uprostřed je kostelík a kolem malé kamenné domky, vně jakési kamenné hradby (částečně polorozbořené, nefunkční). Ty hradby jsou tam ještě od Římanů. Městečko má jednu studnu a potůček za městem. Uličky jsou úzké a špinavé, domek mrňavý, složený ze dvou místností. Při prvním „nahlédnutí“ do této události se vše jeví jaké smutné a tmavé. Mám pět dětí, ale jsem na ně velmi zlá. Sice je nebiju, ale vyvíjím na ně psychický nátlak a straším je. Mám strach, že ty děti nezvládnu a taky že je neuživím, tak jsem na ně tak zlá, aby poslouchali a aby se snažili se zapojit k sehnání obživy. Vštěpuji jim obraz, že svět je zlé a nebezpečné místo a že se musejí moc snažit. Jenom druhý chlapec si z toho moc nedělá, jinak všechny ostatní jsou zamlklé a bojácné. Častý obraz je ten, že jsme všichni v naší kamenné špeluňce při jedné svíčce a já jim vyprávím hrůzyplné historky nebo zážitky. Jsem na děti protivná, nelaskavá, neusměju se na ně, nemazlím se s nimi. Otec je námořník, je stále na dlouhých cestách, potlouká se po světě, občas se vrací, přiveze sice nějaké peníze, ale obvykle opět otěhotním a peníze nevydrží dlouho. Život mi připadá stísněný a neradostný. Cítím se sama.

Během zpracovávání problému se napojuji na tuto událost a sleduji změny. Celkový dojem se postupně rozjasňuje, obrazy dětí se stávají jasnější, vybavuji si jejich věk a jména, začínám hlavně cítit lásku k nim (předtím byla tato láska zcela zadušena strachem). A když srdce cítí lásku, najednou nechápu, proč bych je měla strašit a působit jim strach a nepříjemné pocity. Postupně přicházejí jiné obrazy – jdeme společně se všemi dětmi na nějaké bobule k usušení a listy na čaj. Je nám spolu dobře a cítíme radost z pěkného počasí, ze společné práce. I temná místnost už není tak temná, je sice malá, ale je to tu docela pěkné a udržované. Děti se zcela přirozeně snaží nějak se zapojit, získat za drobnou práci nějaké potraviny nebo sehnat jídlo (např. starší chlapci loví drobné rybky). V době, kdy mám nějakou sezónní práci v přístavu, se samy starají o domácnost a o nejmenší holčičku. Muž je sice málo doma, ale vztah s ním je docela pěkný, těším se na něj a uvědomuji si, že i on se snaží v rámci svých možností vydělat pro děti co nejvíce.

 

Výše uvedeným problémem byly zasaženy 3. 4. a 6. čakra. V prvním kroku byla provedena práce se třetí a čtvrtou čarou. Při této práci bylo dobře patrné, jak se postupně uvolňuje strach z materiálního nedostatku (3. čakra) a jak srdce začíná cítit lásku (4. čakra). Bezprostředně po sezení jsem cítila uvolnění v oblasti těchto čaker, jako kdyby se tam udělal takový lehký průvan.

Několik dní nato byla provedena práce se 6. čarou, u které jsem nebyla přítomna. Při této práci jsem žádné změny necítila. Nicméně před započetím práce jsem měla několik postulátů či utkvělých myšlenek (spojených s řešeným problémem), po zpracování problému se k těmto myšlenkám nehlásím, nepovažuji je za „moje“.   

Dostávám také tabulku entropií k danému problému (entropie můžeme vnímat jako dílčí části, ze kterých se problém skládá) a dle mého subjektivního pocitu souhlasí z 95%. A samozřejmě následně pracuji s tabulkou pozitivních vlastností.

 

Uskutečněná změna se odrazila i ve snech. Dříve jsem často mívala sen, že moje malá dcera (která je nyní už velká) neposlouchá. Nevnímá co jí říkám, já jsem v tom snu ve stresu, že něco musíme stihnout, a ona si jede ve svém pomalém tempu, mám při tom na ní velký vztek, křičím na ni nebo s ní lomcuji, aby mě slyšela. Bezprostředně po provedené práci přišel sen jiného charakteru – potřebujeme se někam dostat nebo se před něčím schovat, ale v tom snu objímám její malé tělíčko, cítím, jak ji mám ráda a vím, že ochráním nás obě dvě.

JV - listopad 2011

 

Doporučení:

Účinnost techniky ŘKR je zcela srovnatelná s klasickým zpracováním problému prostřednictvím regresního sezení. V případě potřeby je možné a vhodné ji použít. Její realizace je pro klienta jednoduchá a popisované složitosti měly pouze kontrolní funkci.

 

 

Řešení konkrétního problému technikou ŘKR 

    Jedná se o problém, který již delší dobu řešíme klasickým postupem v sezení ŘKM. V rámci vyzkoušení dalších možností využití nové metody jsem dostala nabídku, která se neodmítá a to pokusit se vyřešit (v mém případě spíše dořešit) daný problém rychleji a efektivněji. 

    V první fázi bylo zapotřebí najít v každém běhu nejsilnější událost, týkající se řešeného problému. Pro mě osobně byla zajímavá bližší specifikace, tady o kolikátou událost jde a kdy se odehrála (tyto informace jsme zjišťovali pomocí kyvadla). Když byly události nalezeny a já si je prohlédla, abych znala jejich obsah a věděla, jaká je jejich intenzita, mohli jsme přistoupit k další fázi. 

    Vše, co následovalo, jsem měla možnost sledovat tzv. v přímém přenosu. Veškeré kroky se v mém případě týkaly pouze jedné čakry, i když všech torzních polí s ní spojených. 

    První krok, zatlumení, jsem opět intenzivně vnímala na fyzické úrovni. Hlava se stávala čím dál méně součástí zbytku těla, pociťovala jsem v ní mírný tlak. Dostavilo se zývání a celkový útlum aktivity. Mrtvěl mi jazyk a krk. Tělo bylo vláčné a zralé odebrat se do postele. 

    Rezonance byla započata záporným torzním polem, na němž spočíval největší tlak. Opět jsem měla jedinečnou možnost vše vnímat a prožívat a dávat do souvislosti s kroky, které právě probíhaly. Dostavil se lehký tlak na hrudi, mírná nevolnost od žaludku a pobolívání v krku, samozřejmě útlum přetrvával. Musím přiznat, že jsem vše vnímala intenzivněji než poprvé, když mi bylo napravováno více torzních polí než nyní. Tuto skutečnost přičítám faktu, že jsem měla větší prostor vše sledovat.  

    Po skončení rezonance záporného torzního pole jsem se vypravila zpět do událostí, abychom zjistili, jak se změnily, případně zda ještě existují. Existovaly, ale vše v nich již bylo jinak.  

    Čištění a rezonance neutrálního a kladného torzního pole jsem měla možnost sledovat přímo v konkrétních událostech, které se jich týkaly. U neutrálního torzního pole se energie tlačily chvíli směrem ven, chvíli dovnitř. U kladného torzního pole potom směrem ven a fyzický vjem připomínal pálení žáhy. Bylo zajímavé sledovat událost v průběhu odehrávající se změny. Prostředí i emoce ve sledované události postupně získávaly světlejší, optimističtější nádech. 

    Společnými znaky pro zpracované události byly pocity klidu, pohody, zpomalený, takřka lenivý tok času. Můj postoj k řešené situaci se změnil, problém jednoduše neexistoval. 

    Nejsilnějším zážitkem dne se pro mě ale stal návrat do těla po „exkurzích“ do minulých životů. Poprvé jsem se prožívala jako duše, která se navrací do schránky, ve které dočasně přebývá. 

    Rozhodně se jednalo o zajímavou zkušenost, jejíž výsledek budu prověřovat v následujících dnech a týdnech.

                                                                                                                              SB – září 2011

 

Doporučení:

    Na prováděné rezonanci bylo zajímavé sledovat, jak se její účinek dostavuje téměř okamžitě. Celkový výsledek je patrný i v běžném životě.

    Popsaný postup je již dostatečně prověřen a je možno jej ve vhodných případech prakticky  použít.

 

 

Já a Babička

K babičce z matčiny strany jsem po celý život měla složitější vztah. Babička uměla být milá a laskavá na své děti a vnoučata, ale vůči ostatním se nechovala hezky, uměla pomlouvat, hodit jedovatou slinu. Lidi rozdělovala na „ty dobré“ a „ty špatné“ - dobří byli jedinci z její rodiny, ti ostatní za nic nestáli. Své děti zahrnovala nekritickou láskou a péčí (a to až do té míry, že obě její děti se dobře naučily poslouchat a vykonávat pokyny, ale schopnost samostatného myšlení a tvořivosti značně pokulhávala). Její přístup k životu byl negativistický, stále očekávala to horší, stále vzpomínala na bídu a ústrky v dětství. Dovedla se chovat docela razantně a hrubě. Často bědovala a hořekovala i v době, kdy se jí dařilo docela dobře. V období puberty jsem u ní trávívala celé prázdniny a z tohoto období si pamatuji její časté pomluvy snachy i zetě (mého otce) a také její hlášky, jako např. „Ále, stojí to za vyliž…“ Byla zaměřena značně materiálně, shánění a připravování dobrého jídla bylo její hlavní náplní (při výšce 147 cm vážila kolem 90ti kg). Po zdravotní stránce trpěla silnou artrózou kloubů a potížemi s páteří, a tyto problémy se táhnou dále rodovou linií. Zemřela v 86ti letech, v té době mi bylo 29 let.

 

Příliš mě nepřekvapilo, když při všeobecném testování karmy vyšla v rodových zátěžích velmi vysoko.

Ještě před provedením rezonance torzních polí jsme si v sezení babičku zavolali a požádali ji o rozhovor. Ptali jsme se jí, jaký je její postoj k jednotlivým problémům (postupně jsme uváděli názvy entropií), jak to cítí, jak se k tomu vztahuje. Vnímala jsem ji podobně jako dříve, byla na ní patrná vnitřní zlost a negativní postoj ke světu i svému životu. Snažili jsme se jí vysvětlit nějaké postoje, něco odkývala, že by to tak mohlo být, ale u některých věcí stručně odsekla a nehlásila se k tomu. Zdůrazňovala, že to měla těžké a že byla jiná doba, že bylo důležité přežít apod.

 

Podruhé jsme si zavolali babičku na rozhovor necelé tři měsíce po rezonanci. Už první dojem byl úplně jiný. Působila měkčím dojmem, už to nebyl ten „měch negativních emocí“. Dorazila babička ve stylu Babičky Boženy Němcové. Postupně jsme s ní probírali karmické názvy a ptali jsme se na její postoj. V klidu vždy sdělila, že to tak nevnímá, že to (už) není její problém. Laskavě a s porozuměním vzpomínala na úseky svého života. Tam kde minule prožívala negativitu (řevnivost mezi sourozenci v jejím dětství, žárlivost na lásku rodičů, citová traumata), nyní vzpomínala na ty hezké věci – lásku mezi jednotlivými sourozenci, péči rodičů. I když fakta se nezměnila (rodiče je neobjímali, neprojevovali dětem lásku), oceňovala jejich starost a péči, oceňovala to, že měla možnost vyrůst a žít svůj život. Ohledně výchovy svých dětí připustila, že všechno asi nebylo dokonalé, ale její závěr byl ten, že to dělala jak nejlépe to šlo a výsledek byl v jistém smyslu dobrý – její děti jsou hlavně bytosti, které umí projevovat lásku a to je to podstatné. Měla velkou radost z toho, že rod nějak pokračuje, a také z toho, že jsou zde možnosti nápravy, které umožňují žít lépe jejím potomkům.

JV – říjen 2011

Doporučení

Obsah vypovídá o osobní zkušenosti klientky, která potvrzuje zpracování karmy v rámci rodové linie. Ukazuje na skutečnost, že v rámci ŘKR můžeme pomoci ne jenom sobě, ale i svým předkům.

 

 

Moje zkušenosti s ŘKR
    Jsem nesmírně ráda a jsem hluboce vděčná, že tato teorie torzních polí a možnost nápravy se k nám dostala právě v době, kdy jsme začali stále více narážet na to, že zpracování osobní karmy nestačí nebo je málo účinné a že v postupu či zlepšení brání právě karma rodová. Zkušenosti s torzními poli a entropiemi mám pouze jako „uživatel“, nikoli jako realizátor. Na rovinu musím přiznat, že celé teorii torzních polí ještě zcela nerozumím. Je to docela složité. Prolínají se tam různé karmy (karma rodová, individuální, osobní), různé dopady příčin, člověk musí mít hodně rozvinutou analytickou mysl a prostorovou představivost, což není má silná parketa..
    Odblokování torzních polí a jejich rezonance probíhá ve více krocích, kde ještě každý krok má dvě po sobě následující části. První den je provedeno zatlumení negativního vlivu karmy, druhý den probíhá rezonance torzních polí. Ani zatlumení, ani rezonanci jsem na sobě nijak subjektivně nezaznamenala. Zřejmě budu patřit k té části lidí, kteří toto nijak nepocítili.
    Jelikož patřím k lidem bohatě vybaveným rodovou zátěží a také přetočených torzních polí bylo více, byla u mne tato práce rozdělena na dvě poloviny. Jeden den zatlumení 1.-4. čakry, následný den rezonance, týden poté zatlumení 5.-7. čakry, následný den rezonance. V prvních dnech po rezonanci jsem necítila nic výrazného. Mírně se zvedla energie, která byla předtím velmi nízko. Téměř denně nebo alespoň několikrát týdně jsem si četla jednotlivé karmické názvy z tabulky a přemítala o nich, zda to, co právě prožívám, nesouvisí s některou z nich. Zpočátku jsem se nechtěla znát k některým individuálním karmickým obsahům, jak byly popsány v tabulce. Avšak během několika dní nato pak přicházely spontánně, ve stavu uvolněné mysli, obrazy z mého života, které mi ukazovaly, jak se tato karma projevuje v mém životě. S jistým studem jsem si pak přiznala, že jsou opravdu „moje“.
    U psychologických problémů (souvisejících s karmickými obsahy) jsem si velice rychle všimla značné setrvačnost v chování, jednání i v myšlení. Máme zkrátka tendenci chovat se „v zaběhnutých kolejích“. Stačí se však zastavit a říct si: „Ale já už to tak prožívat nemusím, jsem na startovní čáře, jsem v bodu nula a můžu to začít dělat/prožívat jinak…“ Pak stačí všímavě sledovat, co se děje. Většinou stačil bdělý postoj k tomu, že negativní energie se rozpouštěly a člověk má možnost konat/prožívat novým, pozitivnějším, příjemnějším způsobem. Po rekonstrukci jsem si rovněž rychle všimla toho pocitu, že „vesmír lépe slyší“ a naše přání plní takřka okamžitě, nebo přináší možnosti k řešení.
    Ohledně budování ctností jsem měla začátku pocit naprosté prázdnoty až bezmoci. Sice zde již nebyla zátěž, ale přesto jsem nevěděla, jak to dělat novým způsobem. Avšak během několika dní přicházely zcela nové a dosud nezvyklé možnosti, jak s tím začít něco dělat, jak vybudovat první základy. Opět je při tom podstatná všímavost a sebereflexe – večer (třeba před spaním) si uvědomit: aha, tuhle situaci bych dříve prožívala se strachem, nebo bych z ní vycouvala, teď jsem do toho šla a mám z toho dobrý pocit, nastala změna k lepšímu. Některé entropie ani nepotřebovaly situaci. Např. „smutek na duši bez příčiny“ býval vždy po ránu, pár dní před odblokováním jsem si uvědomila, že tam ještě je. Pár týdnů po odblokování jsem si najednou uvědomila, že už tam není. Dříve když tu byl problém, nestačilo to jen si ho uvědomit. Stále se opakovat v podobných situacích, že se pak člověk říkal – aha, zas je tu můj starý problém (něco jako můj starý přítel). Jsem nyní fascinována tím, že stačí přistihnout se v určité situaci, provést sebereflexi, pojmenovat si – je to tento problém, tato nerozvinutá ctnost, a jako už to samo bylo dostatečným energetickým impulzem a situace se mění.

    V pociťování energií Merkaby a Šambaly nastala změna velmi rychle po odblokování. Energie jsem začala vnímat lépe, intenzivněji, což mi samozřejmě přineslo radost.
    Zajímavá byla návštěva ve „hnízdě mých předků“. Byla tam matka, sourozenec, další příbuzní a já jsem tam pobývala několik dní. Do svého poznámkového sešitku (který doporučuji zavést a mít stále po ruce) jsem si napsala – velká přehlídka rodových entropií. Opravdu jsem mohla pozorovat, jak si ty rodové karmické obsahy tam žijí a jak se promítají do postojů mých příbuzných i jejich vzájemné komunikace. Zpětně to hodnotím jako velmi poučné, ale pro příště návštěvu zřejmě raději zkrátím. Po několika dnech jsem se začínala cítit „nakažená“, jako by mě to strhávalo zpět, do těch zaběhnutých vzorů. Ulevilo se mi, když jsem odjížděla.
    U mnohých věcí cítím po rezonanci TP uvolněnější postoj. Např. na zahradě už nevidím jenom tu práci číhající za každým rohem, ale umím se z toho více radovat. Další oblastí jsou finance. Vždycky jsem měla silné pnutí kolem nějakých věcí či prožitků, v dané chvíli jsem mívala pocit, jako by na pořízení těch věcí záleželo moje osobní blaho a spokojenost, jako by ty věci byly náplastí na něco nebo kompenzací jiných nepříjemných pocitů. To občas vedlo k finančním výkyvům nebo mínusovým stavům na účtu. Nyní konečně cítím, že tomu nepodléhám, že si konečně mohu s klidným rozumem a bez emocí říci – nebudu si tu věc pořizovat, když by mi pak jinde ty peníze chyběly.
    V oblasti fyzických a „hrubohmotných“ problémů se v prvních týdnech zdálo, že změny se příliš neprojevují nebo naopak nastává mírné zhoršení. Hmota má prostě setrvačnost. Ale přibližně 5 týdnů po rezonanci přichází velký objev: před lety jsem se několikrát snažila vyřešit jeden problém pravidelným cvičení – ani se to nepohlo. Nyní po několika dnech cvičení nastává změna k lepšímu, a to výrazná.
    Také jsem si po čase všimla, že vyšší a vyrovnanější hladiny energie se promítají do kvalitnější meditace. Dříve jsem často bojovala s klimbáním či snovými stavy, nyní se energie drží na výši a umožňuje např. ve vipassaně lepší práci.

    Přibližně dva měsíce po rezonanci jsem byla na kurzu, který výrazně zahýbal mými starými sklony a přinesl velké změny. Myslím si, že ve stavu před rezonancí by se tak hluboké účinky nedostavily. Zase mám pocit, že jsem ve správnou chvíli dostala do pravé k možnosti nápravy.
Obecná doporučení:
1. Všímavost, všímavost a zase všímavost… To je základ práce. Doporučuji být bdělý/bdělá, , najít si pár minut času denně (např. večer před spaním nebo po ránu) na shrnutí denních prožitků a jejich porovnání s entropiemi.

2. Tabulky karmických obsahů a rozepsané ctnosti k rozvoji doporučuji mít při sobě nejlépe stále. Je to pár listů papíru, takže ani pro dámskou kabelku to není žádná zátěž. Osvědčilo se mi například při cestě do práce a z práce do toho nahlédnout a srovnat si myšlenky. Stejně tak je dobré je mít u sebe při víkendovém trávení volného času nebo na cestách.
3. Doporučuji zavést notýsek/deníček na poznámky, na myšlenky, které vás k tomuto tématu napadají. Lidská paměť je krátká, k napsanému se vždy můžete vrátit a nezapadne vám to tak jako proběhlá myšlenka.
4. Zkuste nestranně reflektovat postoje a chování svých sourozenců, rodičů. Můžete v tom najít některé svoje vlastní sklony jako v zrcadle a lépe si je uvědomit. Pokud se s některé entropii nehlásíte či vám připadá cizí, zeptejte se členů rodiny nebo dobrého kamaráda, zda ji na vás nevidí.
5. Doporučuji „oprášit“ některé techniky i léčebné metody, které se vám ve vaší osobní minulosti zdály neúčinné. To mohlo být způsobem karmickou zátěží, ale nyní to může být zcela jinak a můžete být překvapeni jejich „novou“ účinností. Týká se to fyzických cvičení, pití bylinných čajů a mnohých dalších metod.

JV - září 2011


Doporučení

    Vzhledem k rozvoji realizace rekonstrukce torzních polí již není nutné pociťovat nějaké negativní projevy, tak jako tomu bylo u některých lidí v minulosti. Proto z této nepříjemnosti nemusíte mít obavy. U lidí, kterým byla provedena rezonance torzních polí, jsem si všiml dvou základních postojů. Odmítání předložených karmických obsahů, a to i v případech, kdy je bylo možno zvenčí evidentně sledovat, nebo jejich přijetí a hledání i v případě, že si je člověk neuvědomuje. V předcházejícím příspěvku jste svědky druhé varianty, která je značně přínosnější. Popisované rodové karmické obsahy v "hnízdě předků" měly charakter stereotypního chování lidí, kteří si možnost změny neuvědomují. Vlastní negativní karmické energie na ně již nepůsobily. Popsané zkušenosti ukazují jak důležitá je vlastní aktivita při realizaci změn po provedení rezonance torzních polí.

 

 

Zkušenosti na psychicko emotivní rovině

    Od doby, kdy jsem absolvovala rekonstrukci torzních polí, již uběhlo víc, než jeden měsíc. V průběhu tohoto období jsem nezaznamenala změny na fyzické úrovni, ale zřetelně se projevil posun na úrovni psychické. Musím říct, že mé životní podmínky, které se týkaly nezvládnutých, problematických oblastí, se od té doby přitvrdily, proto mě velmi překvapilo, když jsem si při zpětné rekapitulaci uvědomila, že nastal velmi zřetelný posun k lepšímu při zvládání těchto situací, změnil se můj přístup. Uvědomila jsem si, že dokážu stát vně konfliktů (alespoň většinou) a nenechat se do nich zatáhnout, jak se mi to v minulosti běžně stávalo a stálo mě to následně spoustu energie. Zlepšením mé psychické pohody se projevilo nejen na mém vztahu k mému nejbližšímu okolí, ale umožnilo mi větší nadhled nad chováním mým i druhých lidí. Nepřímý, ale ne zanedbatelný vliv má výše zmíněné na množství energie.

SB-srpen 2011

Doporučení

    Tento projev potvrzuje většina klientů. Psychicko emoční oblast má mnohem menší setrvačnost než  hmotné prostředí. Proto se změny stavu torzních polí projeví téměř okamžitě. Po rekonstrukci TP již nic nemusíme, ale naopak se můžeme v dané situaci chovat podle svých představ. Bránit nám v tom již může jenom zvyk a setrvačnost.

    S nárůstem energie to je přesně naopak. Nárůst energie na torzních polí nám právě umožňuje svobodně realizovat potřebné změny a toto zvýšení energie je pak patrné i v běžném životě.

 

 

Metoda rekonstrukce torzních polí a temnota
    Dnešní doba je charakteristická obzvláště vyostřeným bojem mezi světlem a temnotou. Světlá strana nám svými vibracemi pomáhá stále více si uvědomovat svoji podstatu. K tomu nám dává k dispozici pro duchovní rozvoj stále účinnější nástroje. Naopak temná strana se nás snaží stáhnout na svoji stranu nejrůznějšími lstmi a lákadly. Někde stačí hmotné lákadla, jinde používá lsti, které mají za úkol oklamat ty, jenž by se pro temnotu vědomě nerozhodli. Často stačí i drobné zaváhání či nepozornost a můžeme otevřít temnotě dveře do našeho nitra. Aniž bychom si toho všimli, malý zárodek temnoty nás pomalu začne negativně ovlivňovat. Nejčastějším cílem útoku je srdeční čakra, neboť kde je láska, temnota nemůže. A proto je strategickým prvním úkolem ochromit srdeční čakru tak, aby lásky nebyla schopna. Tím dojde k vypnutí hlavního „ochranného systému“. K tomu se přidá pozvolné posilování lidského ega a člověk je pomalu ale jistě stahován do spár temnoty, nebo alespoň je odveden od duchovní práce vedoucí k duchovnímu procitnutí. A přece je zvláštní, jak málo lidí si lásky váží. Přestože se jedná o nejúčinnější ochranu a nejpřímější cestu ke světlu a vnitřní harmonii, necháváme si lásku pod nejrůznějšími záminkami vzít, či se jí dokonce dobrovolně vzdáváme. Důsledky jsou vždy stejné. Temnota je trpělivá a vytrvalá. Dokáže si počkat na slabší chvilku. Pochopitelně ji možnost útoku dávají nevyrovnané účty z minulosti.
    Podobnou zkušeností útoku temnoty jsem si v poslední době prošel také. Působením Merkaby vyplavala na povrch nezpracovaná karmická záležitost s temnotou, která si následně počkala na moji slabší chvilku, kdy nebylo v srdci dostatek světla na odražení útoku. Pak již stačila chvilička nepozornosti a během několika málo okamžiků byla srdeční čakra paralyzována a zablokována. Přestože jsem okamžitě podnikl ochranná opatření, energie v srdeční čakře prudce klesala a já cítil, jak rychle ztrácím schopnost lásku pociťovat. Naopak se začínaly ozývat emoce nervozity a podráždění a v srdeční čakře byly zasety zárodky temné energie.
    Protože jsem se s danou situací nechtěl smířit a zároveň jsem neměl v daný okamžik možnost použít metody ŘKM, uvítal jsem možnost vyzkoušení na vlastní kůži metodu rekonstrukce torzních polí. Pomocí ní byla veškerá energie v mé srdeční čakře „vynulována“. Tím došlo k žádoucímu odstranění temných energií, které mi tam byly temnotou nasazeny. Tento „reset“ se ovšem týkal i energií pozitivních. Toto čištění bylo natolik razantní, že se mi během několika desítek minut udělalo nevolno a dostavilo se zvracení. Silná nevolnost a zvracení se opakovala následujících 8 hodin (během noci). Po náročném průběhu noci jsem se ráno po probuzení nebyl schopen udržet na nohou a polovinu dne jsem téměř pouze spal. Až po té se mi postupně začala vracet síla s tím, jak v mé srdeční čakře začala opět proudit pozitivní energie. Bylo už pouze na mě, čím si srdeční čakru znovu naplním. Během 24 hodin od zásahu metodou rekonstrukce torzních polí jsem se již cítil dobře, pouze chvíli ještě přetrvávala bolest hlavy. V následujících dnech jsem již ve své srdeční čakře nepozoroval žádné temné energie. S tím jak jsem ji znovu plnil světlem a láskou, začala se vracet vnitřní vyrovnanost a pohoda. Uvědomil jsem si ovšem, že temnota se nikdy nevzdá a je nutné stále být obezřetný. Také jsem poznal, jak silný nástroj  metoda rekonstrukce torzních polí je. O to víc je důležité, aby s tímto nástrojem pracovali pouze lidé na dostatečné duchovní a morální úrovni. Proto bych velice doporučoval se svěřovat do rukou pouze člověka, ke kterému máme stoprocentní důvěru.

RS –červen 2011

Doporučení

    Byl jsem velmi překvapen, jak rychle se hodnoty torzních polí dokáží měnit. Jednalo se o desítky procent za hodinu. Otázka včasnosti provedení zákroku je tedy rozhodující. Obdobně se stav TP dokáže měnit i při některých závažných nemocech, jejichž postup lze tímto způsobem zastavit a následně zvrátit. V tomto případě jsem se omezil na zastavení útoku a otázku nápravy jsem ponechal plně v kompetenci napadeného, který měl na to, aby dále situaci zvládl.

 

 

Rekonstrukce torzních polí - zkušenost
1. fáze – utlumení působení entropie
    První fáze rekonstrukce torzních polí spočívá v útlumu působící entropie. Kdo by čekal, že mu bude lehčeji a volněji, když už na něj ta tíha tolik nedoléhá, tak jako jsem si to myslela já, bude velmi záhy vyveden z omylu. Fáze útlumu, jak jsem ji nazvala, dostála svému jménu. S Luďkem jsme se domluvili předem na dobu, kdy bude jednotlivé úkony provádět, takže jsem věděla, že v pátek odpoledne (a vlastně nejlépe po zbytek víkendu) se nemám věnovat činnosti náročné fyzicky, na pozornost či jinak. Byla jsem právě na víkendovém nákupu, když jsem začala zívat a pociťovat lehkou únavu. To bylo kolem třetí hodiny odpolední v pátek. V sedm hodin už jsem spala a ničím nerušený spánek (dokonce bez nočních výletů na onu místnost) trval až do přibližně osmé hodiny ranní. Tedy něco kolem 13 hodin! Tak dlouho jsem za posledních několik let v kuse nespala. Celou sobotu jsem zaznamenávala somatiky obdobné projevům nízkého tlaku (který běžně mívám) spojeného s lehkým točením hlavy. Nebylo to nic, co by člověku znemožňovalo běžné fungování, ale je třeba si tento stav uvědomovat, věnovat mu pozornost a přizpůsobit mu náročnost svých denních úkonů, jinak hrozí zvýšené nebezpečí úrazu. Celkově jde tento stav popsat jako setrvalý změněný stav vědomí. Já jsem tento víkend pojala jako relaxační. Jen z mého okolí se ozývaly dotazy, co se to se mnou děje, že se ploužím jako mátoha, s nikým moc nekomunikuji apod. Je tedy třeba počítat i s touto stránkou věci, obzvlášť pokud jste většinou velmi živí a komunikativní.

2. fáze – rekonstrukce torzních polí
    Druhá fáze, kdy dochází k samotné nápravě přetočených či oslabených torzních polí, by měla nastat přibližně po 24 hodinách po provedení zatlumení působení entropie. V mém případě se tedy jednalo o sobotní odpoledne.Předem jsem byla upozorněna, že můžu mít silnou reakci v podobě migrény, zvracení, střevních obtíží apod. Již několik dní dopředu jsem si tedy připravovala výmluvy, proč nepotřebuji prášek, ani nehodlám navštívit lékaře, když je mi tak špatně (přítelova maminka je zdravotní sestra a často stojí velké množství energie odolat jejímu nátlaku). Musím říct, že jsem se hodně soustředila, co se tedy se mnou bude dít. Ale nakonec jsem nezaznamenala zřetelněji jiné tělesné projevy než lehkou bolest hlavy, tlak v oblasti čakry, jejíž torzní pole byla rekonstruována, svírání a povolování žaludku, to vše v nízké intenzitě. Kdybych tomu nevěnovala pozornost, ani bych to pravděpodobně nezaznamenala. Po psychické stránce jsem pociťovala stále útlum, uvolnění a lehkou rezignaci vůči věcem, které mě v minulosti „zvedaly ze židle“.
Pokud bych na tomto místě měla srovnat intenzitu první a druhé fáze, jednoznačně zřetelněji vnímatelná z nich byla fáze útlumu, kdy oproti běžnému stavu (fyzický, psychický), ve kterém se člověk v průběhu dne nachází, se jednalo o velký skok. Přechod z první fáze k druhé nebyl již nijak radikální, projevy byly méně zřetelné a kdyby člověk „nedával pozor“, obě fáze by se mu mohly lehce spojit v jednu.

3. fáze – po rekonstrukci torzních polí
    V neděli stále přetrvávala únava (či útlum), která však už byla jen lehkým stínem mého předchozího stavu. Naopak jsem si začala uvědomovat změny, které pomalu začaly přicházet. První změnou, kterou jsem postřehla. byl způsob chůze, kdy jsem nešla tradičně celá shrbená, ale ramena se jakoby neviditelným lehkým tlakem vyrovnávala. Netvrdím, že nyní chodím úplně rovně, ale při srovnání s předchozím stavem je to zřetelný pokrok. Také jsem zaznamenala lepší náladu a optimističtější přístup k životu a problémům, toto tvrzení by mohlo působit jako zavádějící subjektivní hodnocení, ale více lidí, nezávisle na sobě, mi sdělilo, že je na mně patrná změna, že se konečně na svět trochu usmívám. Pouze zdánlivou náhodou jsem dostala možnost vyzkoušet si ve škole další životní situace a objevit tak zatím netušené přínosy v podobě uvolněnějšího projevu a zvýšeného sebevědomí nejen v běžném životě, ale i v prostředí lidí, které jsem vnímala jako autority, jimž jsem nebyla schopná dříve oponovat nebo se i zapojit do běžného hovoru s nimi.
S odstupem přibližně jednoho týdnu mohu říct, že přínos je opravdu znatelný, nejen v řešených problémech, ale i v mém celkovém stavu.

SB – červen 2001

Doporučení

    V praxi se ani tak nejedná o únavu, ale o nezvyklé uvolnění. Projevy spojené s rekonstrukcí TP jsou předem nepředvídatelné, proto je lépe počítat se vším a být v kontaktu s tím, kdo tuto činnost provádí.

 


První zkušenosti s rekonstrukcí torzních polí
1) Při zavedení inhibitoru
    Měl jsem tu výhodu, že jsem celou činnost prováděl sám na sobě a tak jsem ji mohl sledovat tak říkajíc v přímém přenosu. Bezprostředně po zavedení inhibitoru jsem na utlumované čakře cítil jemné brnění. Nejednalo se o nic výrazného a při běžné činnosti by se dalo snadno přehlédnout.

2) Při rekonstrukci
    Obdobně tomu bylo s rekonstrukcí oslabených torzních polí. Celkově jsem v celém těle začal pociťovat větší uvolnění, přecházející až v malátnost a ospalost. Dále jsem zaregistroval zvýšený pocit žízně a větší potřebu spánku. Při meditaci byla patrná větší psychická nesoustředěnost a myšlenkový chaos. Tento stav jsem vnímal tři dny po provedení rekonstrukce, pak se vše vrátilo k normálu. Třetí den jsem zaznamenal jednodenní, evidentně restimulované bolení v krku, svými projevy odpovídající angíně. Vzhledem k tomu, že jsem je identifikoval jako léčebný proces, tak jsem celý proces pouze sledoval. Bolest stejně tak, jako začala, do večera sama odešla. Celkově jsem si uvědomil větší emoční a psychickou uvolněnost.
    Vzhledem ke kosmetickým úpravám, které jsem na svých torzních polích provedl, pravděpodobně nejsem tím nejvhodnějším testerem. Tato skutečnost doufám byla vyvážena tím, že jsem měl možnost celé dění sledovat bezprostředně po provedení zásahů, stejně tak jako mojí větší citlivostí a zvykem sledovat probíhající vnitřní děje.

LLV-červen 2011

Doporučení

    Prožívání prováděných úkonů může být značně rozdílné. Závisí to od stavu jeho TP a od úrovně jeho citlivosti. Škála projevů je značně široká, od toho, že si klient ničeho mimořádného nevšimne, až po poměrně bouřlivé projevy na fyzické rovině. Proto je dobré období ve kterém je prováděno utlumení entropií a rekonstrukce TP věnovat zvýšenou pozornost a neplánovat si náročnější činnosti.

 


Zpět
Vytiskni stránku