Prověrka působení rezonance TP na individuální karmu v minulosti člověka

 

Všechny události byly procházeny dvakrát:

a.) Před rezonancí torzních polí – klient neprocházel celou událostí, pouze do ní nahlédl, aby věděl o čem je její obsah, a jaké se v události nacházejí somatiky a emoce.

b.) Po rezonanci torzních polí – klient procházel celou událostí od začátku až do konce a vnímal všechny změny na úrovni somatik, emocí, myšlenek a prožívání.

 

1) Světec

a) Před rezonancí TP:

Dle vzezření jsem starý muž, světec a asketa. Mám poutnickou hůl, sandály a vousy. Je to na Sinaji. Je tu horko a sucho – to cítím i v krku. Mám podrážděné, zarudlé oči. Je to způsobené sluncem a pískem – v budoucnu to vede ke slepotě. Později mne vodil nějaký chlapec.

Pozn.: klient fyzicky cítil pálení očí a písek v očích

 

b) Po rezonanci TP:

Vnímám kolem sebe mnohem výraznější auru – až jako záři, obal. I vnitřně jsem na tom podstatně líp. Jde sem nějaký chlapec, jdeme po poušti. Mě se to ale vůbec netýká. Mám pocit, jako bych se vznášel. Asi se skutečně i vznáším, jen chůzi imituji. Okolní svět vnímám, že se mne vůbec netýká. Vůbec se ke mně přes energetický obal nedostává. Chlapec okolními vlivy trpí (vítr, písek), tak ho beru do své aury, aby tím taky netrpěl. Teď se dívám do sluníčka – žádný negativní pocity. Oči vnímám velice blaze bez sebemenšího negativního pocitu.

Pozn.: Klient měl jen příjemné psychické i fyzické vjemy, kolem sebe vnímal spoustu světla.

 

2) Vidoucí

a) Před rezonancí TP:

Vnímám se jako muž středního věku, vývojově na úrovni. Oblečení vypadá moderně – z jemné látky. Je to něco bavlnou a hedvábím – šedo, stříbrno-modrá. Mám nějaké postavení – něco mezi velitelem a civilním správcem území. Se zrakem to souvisí skrz nějaký výbuch – vidím červenou kouli, je to exploze. Něco oslňujícího, má to něco společného s očima. Je to bojová zbraň, nic složitého, má to za účel oslepit. Odehrává se to na území Indie, Pákistánu, tam někde dole…

Pozn.: Po výbuchu cítil klient pálení a nepříjemné pocity v očích.

 

b) Po rezonanci TP:

Vnímám to zase odtažitě. Vnímám se sebejistě, ale v pozitivním smyslu, díky okolnímu světu, který dobře znám a ovládám svoji funkci. Přímo do těch věcí vidím – nejen strukturu hmoty, ale i děje a souvislosti. Moje postavení je tak snadné, protože mě nemá co zaskočit. V očích to je sametový pocit, je příjemné se do věcí dívat. Přijde mi, že se věci předvádějí samy. Nemusím vynakládat žádné úsilí. Přijde mi to jako zábava, ne jako práce.

Pozn.: Všechny negativní somatiky vymizely, klient vnímal odtažitost od dění v události. Jako by události prožíval bez emocí a s nadhledem (toto se týkalo všech událostí po rezonanci).

 

3) Křesťan

a) Před rezonancí TP:

Jsem vězeň, mám na sobě hrubý hadry, zřejmě budu křesťan. Místní moc mě zavřela s tím, že hlásám víru a sepisuji svazky apoštolů. Chtějí mi v tom zabránit, tak mi horkými kleštěmi a dřevěnými kolíky vypalují oči a jazyk. Pak jsem slepej a němej. Je to někde na jihu.

 

b) Po rezonanci TP:

Prožívám se jako prostý chudý člověk, nic ale nepotřebuji. Uvědomuji si, že náboženské události jsou nesmysl. Mám svoji víru, nikde ji ale nešířím. Žiji svým způsobem, okolní svět jde mimo mne, netýká se mě.

 

4) Pilot

a) Před rezonancí TP:

Odehrává se to před 28 tisíci lety zde na Zemi. Kontinenty jsou dole trošku jiný (Indie, Pákistán). Jsem pilot létajícího objektu v Himánii. Je zde vojenský konflikt. Letím a přede mnou vybuchuje nějaká naváděná bomba. Je to jaderný výbuch a já do něj koukám. Okamžitě jsem slepej, spálilo to sítnici. Ještě ale žiji. Jako bych viděl světelnou tmu, která postupně tmavne.

Pozn.: Klient vnímal velice silné negativní somatiky v očích.

 

b) Po rezonanci TP:

Prožívám se jako pilot. Probíhá tu nějaká válka, vybuchují tu jaderné bomby. Vnímám to jako prskavky. Přijde mi to jako ohňostroj. Vůbec mi nepřijde, že by to tam mohlo způsobit nějakou škodu. Přijde mi, že mám jinak nastavený oči, než mají lidi dnes. Není pro mne problém zaostřovat na různou intenzitu světla. Vidím jak ve tmě, tak se i můžu dívat do jaderného výbuchu a vidím uvnitř ty děje a oči jsou v pohodě. Teď vidím i gravitačně. Je škoda, že lidský oko tyto schopnosti ztratilo.

Pozn.: Všechny negativní somatiky vymizely a klient si naopak užíval zvláštní schopnosti vidění, kdy viděl podstatu děje nejen při výbuchu bomby.

 

5) Bojový plyn

a) Před rezonancí TP:

Je první světová válka a my jsme vojáci. Jsme ve špitálu. Přivlekl jsem sem kamaráda. Byl zasažen bojovým plynem. Má zašedlý oči. Kolem to má červeně zhnisaný. Sestra mu do očí něco kape. Cítím tlak na hrudi. Mám pocit, že mu není pomoci. Byl to plyn, který působí přes dýchací ústrojí a oči.

Pozn.: Trauma bylo především na psychické rovině, kdy klient pozoroval svého kamaráda s poškozeným zrakem.

 

b) Po rezonanci TP:

Musím se smát, protože jsme pěkní kujóni. Slyšeli jsme, že ve špitále mají pěkný a hodný sestřičky (jeptišky). Vsadili jsme se s kamarádem, že je nesvede. Vymyslel si, že bude simulovat  zasažení očí a pak zase boží zázrak a uzdravení (smích). Na to tu jeptišku prý sbalí. Vypadáme jako dva debilové. Jsme kopy veselé a děláme si prču. Nejvíc mě štve, že jsem prohrál, on ji fakt sbalil. Teď mu dlužím flašku.

Pozn.: Negativní emoce se proměnily v humorné a klient se v celém průchodu náramně bavil.

 

6) Bylinky

a) Před rezonancí TP:

Jsem Druid – ne moc povedenej. Jsem pěknej parchant. Mimo jinou činnost  i léčím. Přišel ke mně člověk, se kterým nejsem zadobře. Choval se ke mně špatně. Má problémy s očima, tak přišel, abych ho vyléčil. Léčíme bylinkami a já úmyslně beru jinou bylinu. Dělám z toho kaši a přikládám mu to. Chci mu ublížit. On díky tomu přijde o zrak úplně.

Pozn.: U klienta se projevovali výčitky svědomí, uvědomoval si, že jedná špatně.

 

b) Po rezonanci TP:

Není to pravda, nejsem parchant (smích). Nechci jim ublížit, naopak, ptákovinami (bylinkami) jim navozuji různé stavy, kdy třeba díky tomu stavu nejsou schopni provést svoje lumpárny (místo toho dřepí třeba s průjmem za keřem). Tímto je odvádím od jejich lumpáren. Cítím se odtažitě od okolí.

Pozn.: Klient pociťoval dobrý pocit z toho, že bránil ostatním, aby si navzájem ubližovali.

 

7) Přepisovač knih

a) Před rezonancí TP:

Mám hnědou sutanu a pásek. Jsem mnich. Jsme posedlí knihami. Taková falsifikátorská dílna – přepisujeme a překreslujeme duchovní knihy. Je tu velice špatné osvětlení. Děláme to i po nocích při svíčkách. Tím si ty oči strašně kazím. Je to obrovská posedlost knihami.

Pozn.: Klient cítil velikou únavu očí a rychlé zhoršování zraku.

 

b) Po rezonanci TP:

Jsme poživační mniši. Chutná nám dobré jídlo a pití. Líbí se nám pěkné věci – i ty knihy. Není to ani duchovní, ani hmotné. Jsme konzumenti požitků. Knihy se nám líbí, ale opisovat ne, na to jsme líní. My to jen předstíráme, užíváme si tady. Hlavně, že máme plný břich. Vidění je ostré, i když jsme v pošmourné místnosti kláštera. Přijde mi, jako by ta kniha zářila. Malby a písmo vnímám velice intenzivně. Jako by to bylo plastický. Kniha úplně září.

Pozn.: Klient vnímal nadprůměrný zrak.

 

8) Škodící bytost

a) Před rezonancí TP:

Vnímám vně sebe umělou bytost. Je to v Egyptě. Je na mě vázána, jako kdyby byla přivtělená. Má za úkol mi škodit na oči. Má mi znepříjemňovat činnost a znemožnit určité činnosti spojené s viděním.

Pozn.: Klient vnímal zvětšující se problémy se zrakem.

 

b) Po rezonanci TP:

Přemýšlím, který mág to zprostředkoval. Přijde mi to jako pouštění draka – a po tom špagátku (mezi mnou a tou bytostí) si posíláme energie „psaníčkem“. Je to celkem legrace, děláme to úmyslně takto, protože nás to baví. K posílání energie používáme oči. Je to dobrovolné omezení mých schopností a užívání si tohoto omezení. Je to zábava, abych se nenudil. S tou bytostí se máme rádi, je to něco jako domácí mazlíček.

Pozn.: Negativní somatiky zcela vymizely a byly nahrazeny příjemným prožíváním.

 

9) Prozrazený špion

a) Před rezonancí TP:

Nacházím se v hypnotickém stavu. Je to v nějakém chrámu v Jižní Americe. Jsem zvěd, špion. Přišli mi na to. Nezabili mne, ale vkládají mi hypnotické sugesce „Nikdy neuvidíš pod povrch hmoty a nikdy neodhalíš příčiny naší činnosti“. Má to za cíl, abych viděl jen to, co je vnější a neviděl podstatu věci.

Pozn.: Klient vnímal jak se mu uměle výrazně zhoršuje zrak.

 

b) Po rezonanci TP:

Jsem v tom chrámu. Jsou tu kněží, kteří se mě snaží hypnotizovat. Moc jim to nejde. Energie, co ke mně vysílají, mne obcházejí. Hypnóza není možná. Naopak, vidím, jak tu energii posílají, jak energeticky vznikají myšlenky. Zase vnímám odtažitost od okolí. Necítím ani sounáležitost se svým národem. Za důležité vidím schopnost tyto energie vidět. Oni schopnost vidět ty energie nemají, proto nevidí, že mne ty energie obchází. Je to zase jiná schopnost vidění. Jsem bez emocí. Tvářím se jako zhypnotizovanej, abych jim udělal radost.

Pozn.: Klient si vychutnával nejen schopnost vidění fyzické hmoty, ale i „vidění“ nehmotných věcí a dějů jako jsou energie a myšlenky.

 

Závěr:

Celkem tedy bylo prověřeno devět událostí, které se vztahovaly ke zpracovávanému problému. Všechny události byly zpracovány stejně kvalitně jako kdyby byly zpracovávány podstatně zdlouhavějším postupem ŘKM. Obdobná prověrka byla provedena u několika dalších klientů se stejným výsledkem. Z toho vyplývá, že postup ŘKR lze ve vhodných případech použít i při zpracování působení karmy individuálního charakteru.

 
 

Zpět
Vytiskni stránku