O technice ŘKR

 

 

    Technika ŘKR má svůj původ v metodě Pozitivní Stimulace Biologických Torzních  Polí, ze které přímo vychází.

   

    Uvedená metoda byla definována a registrována svým objevitelem Jaroslavem Chvátalem. Pojetí této metody spojuje duchovní přístup k člověku s posledními vědeckými objevy.

 

    K těmto  objevům kvantové fyziky došlo kolem roku 2000 ve výzkumných pracovištích v Rusku, pod vedením Dr. Garjajeva a Dr. Poponina, v Kanadě pod vedením Lyne Teghrath, USA Dr. James Rudin a Holandsku pod vedením Dr. Nicholas Pope. Jejich objevy posunuly poznání člověka za hranice čakrového systému, k torzním polím, která naše čakry napájejí energií. Tím byl objeven chybějící článek, prostřednictvím kterého na nás působí karma.

 

    Metoda dokáže účinně pracovat s rodovou a osobní karmou, která na člověka působí. Dokáže konkrétně a přesně diagnostikovat stav čaker, jim přináležících torzních polí a charakter entropií (karmy), které na ně působí. Všechny zjištěné nedostatky dokáže také velmi účinně odstranit a vše uvést do optimálního stavu.

 

Přínos metody lze spatřovat v:

 

- Zpracování aktuálně působících všech druhů karmy a tím i odstranění jejích negativních dopadů.

- Uvedení energetického systému do optimálního stavu.

- Zvýšení citlivosti člověka.

- Změně myšlení a přístupu člověka k životu.
  

    Zmíněná metoda doznala vlastním bádám podstatných úprav a proto nechceme používat stejný název. Úpravy se týkají práce s rodovou a osobní  karmou. Změny doznal způsob testování působících karmických obsahů, jejich utlumování i rezonance. Pro většinu termínů jsem zavedl vlastní pojmy, které dle mého názoru lépe vyjadřují jejich obsah a jsou pro klienty srozumitelnější. Do celého procesu jsem více zapojil klienta, jehož osobní aktivita značnou měrou podmiňuje realizované změny v jeho životě.  

    Mimo to byla metoda doplněna o oblast práce s individuální karmou, což její možnosti podstatně rozšířilo. Je možno zpracovávat jednotlivé problémy, stejně jako v ŘKM, navíc je možno léčit některé nemoci, které jsou přímo zapříčiněny působením individuální karmy.

                                                                                                                                                                                                                                                                          V tomto stavu pak byly tyto postupy definovány jako samostatná technika ŘKR v rámci Řízené Kauzální Meditace.


 

Zpět
Vytiskni stránku