RECENZE


Bosna – Labyrint Ravne


Nejdříve uvedu základní oficiální informace o labyrintu. Vstup do podzemního labyrintu byl objeven v roce 2006. Od té doby dobrovolníci vyčistili a zabezpečili víc jak 900 metrů chodeb. V labyrintu bylo objeveno a zpřístupněno několik megalitů, na některých z nich jsou patrny rytiny, největší z nich má okolo 7 tun. Na megalitu K-1 je 25 znaků. Analýzou megalitu K-2 bylo zjištěno, že se jedná o keramický materiál, uprostřed kterého se nachází nějaký jiný objekt, zřejmě krystal. Podle výsledků analýzy nalezeného dřeva bylo jeho stáří určeno na 31 000–34 000 let. Podle odborníků zde existovaly tři neznámé civilizace. První vytvořila megality na volné ploše. Ty byly při katastrofě zaneseny štěrkem a pískem. Druhá civilizace hledala ztracené megality. Pomocí vyspělé technologie vytvořila před asi 12 tisíci lety síť tunelů. Třetí civilizace, která sem přišla před 4600 lety, tunely uzavřela. Naměřená hodnota vzdušných záporných iontů u vstupu do tunelu je 1000 na kubický centimetr, uvnitř tunelu Ravne je 43 000 prospěšných záporných iontů na kubický centimetr. To je 43 x vyšší hodnota než venku. Již desetiminutový pobyt v takovém prostředí je velkým přínosem pro vše živé. V labyrintu jsou místa s mimořádně vysokou hodnotou vzdušných záporných iontů, až 500 000/cm3. Pod megalitem K-2 je v hloubce jeden kilometr železná ruda, nad ložiskem proudí podzemní řeky. Když se voda pohybuje, generuje energii a tento blok je přesně nad touto energií. Megalit K-2, s krystalem uvnitř, dokáže přeměnit negativní energii vycházející z hlubin země na prospěšnou, pozitivní energii. Pozitivní energie megalitu K-2 je zesilována pyramidou Slunce. Voda z podzemního labyrintu Ravne je naprosto čistá, bez baktérií a mikrobů. (většinu z těchto informací považuji za nepodložené spekulace)


Podle mapy se tento labyrint nachází 4 km vzdušnou čarou od pyramidy Slunce. Celá lokalita je koncipována jako turistická atrakce. Na přístupové cestě se nenachází pouze pokladna a vstup do labyrintu, ale i spousta stánků s občerstvením, minerály a místními výrobky.


Tento charakter podtrhuje i prostor pod přístupovou cestou. Celý prostor údolí má charakter jedné velké turistické atrakce. Pro strávení volného času pro rodiny s dětmi to je ideální místo. Pokud budete mít štěstí na vhodné letní počasí nebude vám zde ke spokojenosti nic scházet. Nachází se zde i profesionální hřiště na míčové sporty, pódia pro vystoupení hudebních skupin, či divadelních souborů. Svoje místo zde mají i travnaté plochy pro piknik, či hraní dětí.

Celý labyrint je tvořen spletí štol, které jsou z bezpečnostních důvodů vydřeveny. Tyto štoly nemají jednotný profil a od pohledu nejsou vytvořeny žádnou pokročilou technologií. Jejich stěny nesou známky běžné důlní činnosti. Jejich spleť napovídá tomu, že jejich tvůrci sledovali žílu těženého nerostu. Pokud by jejich smyslem byl přesun osob, měly by jasně stanovený směr a jednotný profil. Obdobně nevěřím tomu, že by technologicky vyspělá civilizace vybudovala pro svoje lidi takto primitivní prostory. Obdobně by tomu bylo, i pokud by měly za cíl přívod vody pod pyramidu. Pokud by jejich účelem měl být přenos energií pod pyramidu, tak by musely mít charakter vlnovodu, tedy jasně definovaný směr, profil a do hladka opracované stěny.

Struktura materiálu stěn je stejná, jako struktura materiálu, kterým byly tyto štoly následně zaplněny. Rozdíl je pouze v jejich pevnosti. Stěny štol jsou pevné a jednotlivé kamínky z nich nejde snadno odloupnout. Na rozdíl od toho výplň je sypká a od pohledu přímo použitelná do betonu. Tato struktura zcela jistě zajišťuje velmi zdravé prostředí a je výborným filtračním materiálem pro spodní vodu, která se v některých částech labyrintu vyskytuje.

Nyní se podívejme na uváděný objekt K2. Pokud se podíváte na tento „umělý“ objekt, zřejmě vás napadne otázka, k čemu by mohl sloužit. Od pohledu vypadá jako běžný pískovcový kámen. K tomu, abychom si na něm představili nějakou mapu, budeme potřebovat velmi bujnou fantazii. O přítomnosti jakýchkoli energií si dovolím pochybovat. Na tento objekt nefungovalo ani kyvadlo a energie jsem nevnímal ani přiloženýma rukama.

Přítomností bezpečnostní výdřevy a davů turistů se zdravé prostředí štol rapidně mění. Začínají se v nich objevovat plísně a houby. Po nějaké době se zřejmě o zdravém prostředí nebude moct mluvit. Údržba by byla příliš nákladná. Musela by být včas měněna výdřeva a zajištěna výměna vzduchu.  To by ale zase snížilo koncentraci záporných iontů.

Takto a obdobně vypadají meditační zákoutí, která se využívají k léčebné meditaci. Spíše než o meditaci se však ve většině případů bude jednat pouze o zdravotní pobyt. V popsaných labyrintech jsem žádné energie nenaměřil. Z energetického pohledu jsem štoly shledal zcela inertními. Zdravotním účinkům se budu věnovat v samostatné části.  V oblasti podzemních prostor mám nějaké zkušenosti. Zkoumal jsem přírodní jeskyně, chodby pod městy, bezpečnostní úkryty i klasické doly na těžbu nerostů. Na základě toho se domnívám, že s pyramidou Slunce tyto prostory nemají nic společného. Dle mého názoru se jedná o běžné důlní dílo, ve kterém byl těžený inertní kov, zřejmě zlato. Oficiálně prezentované informace považuji za zcela tendenční a líbivě upravené pro turisty.

LLV – prosinec 2023

Zpět
Vytiskni stránku