RECENZE


Astrální projekce

Jak dosáhnout mimotělové zážitky a co od nich očekávat

Robert S. Peterson

Bratislava  – 1999


K osobě autora se mi mimo jeho zájmu o astrální cestování nepodařilo zjistit žádné další informace.

Knihu přeložila Marie Majtánová a jazykově upravila Eva Dragomirecká. Rozsah knihy je 244 stran které jsou provedeny v pevné vazbě na recyklovaném papíru. Její obsah je rozdělen do následujících částí:

Poděkování

Úvod


1.     Část od skeptika k věřícímu

Pozadí – cvičení Utvrzení

Dětství – cvičení Modlitba

První kontakt – cvičení Uvolnění

Rozbité iluze – cvičení Den představ

Pocity a dojmy – cvičení Každodenní vizualizace

Můj první mimotělový zážitek – cvičení Imaginární vibrace

Večírek – cvičení Hypnogogická hra

Překonání strachu – cvičení Zbavení se strachu

K smrti vyděšen – cvičení „Jojo“ vizualizace

Malý tichý hlas uvnitř – cvičení Brána do astrálu

Jasnovidec – cvičení Pád do studně

Škola létání – cvičení Lucidní snění

„Někdy se ztratí i stříbrná šňůra“ – cvičení Vizualizace černé skříňky

Pomocná ruka – cvičení Imaginární hudba

Co dělají astrální programátoři během spánku – cvičení Přesouvání bodu vědomí

Víra – cvičení Utišení mysli


2.     Část co mi knihy neřekly

Co mi knihy neřekly – cvičení Kývání hlavou

Boj o zrak – cvičení Představa houpacího křesla

Mysl během mimotělového zážitku – cvičení Tělesné cvičení a vizualizace knihy

Léčka fantazie – cvičení Dýchání

Lidé a zvířata – cvičení Příď lodi

Svět mimo těla – cvičení Bzukot

Faktory prostředí – cvičení Vysoký pisklavý zvuk

Jak dosáhnout mimotělového zážitku

Psychické zážitky – cvičení Rozvíjení psychických schopností

Otázky a odpovědi – cvičení Kolébání ze strany na stranu

Vesmír není konečná hranice

Závěrem najdete tři listy inzerce nakladatelství Eugenika.

 

Kniha je velmi čtivá díky její autobiografické formě. Převážná většina kapitol je doplněna konkrétními prožitky mimotělních zážitků. Tyto zážitky si autor průběžně detailně zaznamenával. Většina z nich pochází z let 1980 – 1985.

Nemohu se ztotožnit s názorem autora, že při astrálním cestování nehrozí nebezpečí posednutí těla démonem, nebo setkání s ním v astrálním prostředí. Toto nebezpečí hrozí i za normálních okolností. Chápu sice důvod jeho tvrzení, ale neodpovídá to skutečnosti. Na knize je zajímavé zejména to, že autor na rozdíl od jiných zdrojů popisuje spoustu problémů, se kterými se v oblasti astrálního cestování setkal. Tyto problémy pro názornost dokládá popisem konkrétních astrálních cest. Za zmínku jistě stojí i velmi dobře zvolená struktura knihy, která zajišťuje dobrou přehlednost a srozumitelnost předávaných informací. Popis předkládaných cvičení mi přišel srozumitelný a smysluplný.

Kniha na mě udělala velmi dobrý dojem. Případným zájemcům o problematiku astrálního cestování mohu tuto knihu vřele doporučit.


LLV – leden 2023

Zpět
Vytiskni stránku