RECENZE

Bosna – kamenné koule

Nejdříve uvedu pár základních oficiálních informací. Kamenné koule najdeme v různých koutech světa. V oblasti města Zavidoviči bylo v 11-ti lokalitách nalezeno 60 kamenných koulí. V Zavidoviči – Grab byly koule nelezeny po bouřce v roce 1936. Voda prohloubila koryto Bukového potoka a odhalila větší počet koulí o průměru 0,5 až 1,6 m. V současnosti se zde nachází 10 nepoškozených a 20 částečně rozpadlých koulí, které se nacházejí na souřadnicích 44.454647, 18.175076. V prostoru Zavidoviči – jih byla v roce 2015 objevena velká kamenná koule o průměru víc než 4 m. Tato koule se nachází na souřadnicích 44.432996, 18.126252. Tyto koule jsou složeny z křemene, muskovitu, oxidu železitého a bazálního cementu. Provedená analýza největší koule zjistila hustotu 2,64 g/m³, objem 14,14 m³ a hmotnost 37,32 tun. Všechny koule vykazují energie různého charakteru

Kamenné koule v Zavidoviči byly první zastávkou na našem poznávacím zájezdu do Bosny. Nejdříve jsme navštívili největší kamennou kouli, která je částečně odkryta v malebném údolíčku, kterým protéká malý potůček. V této souvislosti musím uvést, že cesta k ní není nijak značena a bez místní znalosti ji těžce naleznete. Jak můžete vidět na fotografii, tak je její velikost opravdu impozantní. Oficiálně se tvrdí, že se jedná o největší kouli na světě o průměru čtyř metrů. Osobně jsem její průměr odhadoval o něco menší, maximálně tři a půl metru. Na jejím povrchu je již patrný vliv povětrnostních podmínek. Koule se loupe a praská. Prasklinu se někdo pokusil neumně opravit. Z tohoto důvodu je v zimním období zakrývána plachtou.

V blízkosti této koule je bufet, který svojí úrovní připomíná trampskou chatovou osadu. Toto zázemí by se vzhledem k atraktivnosti lokality dalo určitě zrealizovat na mnohem vyšší úrovni. Jako z jiného světa vypadá dům známého spisovatele, sochaře, malíře a esoterika Marka Pogačnika který se nachází na nedaleké mýtině.

Před tímto domem jsou k vidění dvě další, mnohem menší kamenné koule. Na travnaté terase nad domem se nachází skupina bílých obelisků, na kterých jsou vytesány různé esoterické symboly. Celé okolí je vzorně uklizeno a svojí úrovní připomíná udržované okolí našich majetnějších spoluobčanů.

Poté jsme se přesunuli do druhé lokality, která se nacházela na druhé straně obce. Bez místní znalosti ji díky nedostatečnému značení budete opět velmi těžko hledat. V tomto údolíčku se nachází větší počet kamenných koulí, jejichž průměr jsem odhadl okolo dvou metrů. Od pohledu bylo zajímané, že si všechny byly svojí velikostí a vzhledem velmi podobné. Údolíčkem opět protékal malý potůček, který zapříčinil erozi půdy, která koule odhalila.

Dle mého názoru jsou koule přírodního původu. Nedovedu si představit ani způsob jejich umělé výroby, ani způsob a důvod jejich umístění v krajině. Jako poslední oficiální teorie jejich vzniku je uváděn meziplanetární blesk, jehož energie roztavila horninu, čímž jeho plasma vytvořila velkou kouli. Z této koule se pak energie rozběhla do okolí, kde na konci své cesty vytvořila několik menších koulí. Tuto verzi vzniku koulí nechám na posouzení každému z vás.

V případě koulí mě zajímala jejich energie. Při měření energie kyvadlem jsem nezjistil žádnou zemskou, ani kosmickou energii. Kyvadlo se chovalo nestandardním způsobem. Poskakovalo na jednom místě nahoru a dolů, jako by bylo chvíli od koule odpuzováno a v následujícím okamžiku naopak přitahováno. Z tohoto důvodu jsem přistoupil k vnímání energie prostřednictvím přiložení rukou na povrch koule. Můj první dojem byl ten, že se jedná o živou bytost, která je plná pulzující životní energie. Proto jsem se s ní snažil navázat kontakt. Tato moje snaha však byla neúspěšná. Při dalším zkoumání nitra koule jsem dospěl k závěru, že energie žádné vědomí nemá a proto se o živou bytost nejedná. Na rozdíl od normálních kamenů, se kterými se dá komunikovat jsem v kouli žádné vědomí nenašel. Koule na mě působila jako vězení, ve kterém je uzavřena velmi neklidná energie, která se pohybuje uvnitř koule a odráží se od jejích vnitřních stěn. Toto zjištění by odpovídalo popsanému vzniku těchto koulí. Každopádně se jedná o velmi zajímavý fenomén, který by si zasloužil důkladnější průzkum, na který však nebyl dostatek času. I když by to mohlo být nebezpečné, tak by za pokus jistě stálo tuto nesvobodnou energii z nitra koule osvobodit.

LLV –listopad 2023

Zpět
Vytiskni stránku