RECENZE

Pět pokladů

Tatiana Filippová

ART–dialog Praha - 2009Autorka je žákyní taoistického mistra Mantak Chii. Kniha je provedena v měkké vazbě a tištěna na křídovém papíře. Osah je prezentován na 245-ti stranách, které jsou rozděleny do sedmi kapitol. Úvod knihy tvoří Poděkování, Upozornění a Úvod.

        1.     Kapitola - Realita, čas, pozornost, vědomí.

Tato kapitola se věnuje vnitřní realitě, pozornosti a vědomí, vědomí a času, záměrům a vzpomínkám, příčinám ztráty životní energie, zákonu duality, principům rovnováhy, zachování rovnováhy a pěti pokladům.

        2.     Kapitola - Systém symbolů, jejich význam a použití.

Tato kapitola se věnuje emocím, zákonu duality a emocím, procesu myšlení, úrovním vnímání, symbolům a jejich významu a tomu, jak používat symboly, Dále také praxi se systémem symbolů a jednotlivým krokům praxe.

        3.     Kapitola - Dýchání, koncentrace a hluboká relaxace.

Tato kapitola se věnuje dýchání, koncentraci, probouzení, usínání a hluboké relaxaci.

        4.     Kapitola - Pět jinových orgánů. Teorie a praxe.

Tato kapitola se věnuje úvodu do praxe, orgánům ledvin, jater, srdce, sleziny a plic.

        5.     Kapitola - Emoce-teoretická a praktická část.

Tato kapitola se věnuje emocím a povahovým vlastnostem, emocím a procesu myšlení, vnímání a emocím v každodenním životě a projevům jiných lidí, Dále emocím v praktické částč, Jemnosti a mírnosti, dobrotě a odpuštění, lásce, spravedlnosti a upřímnosti, odvaze a šlechetnosti.

        6.     Kapitola - Pět jangových orgánů. Teorie a praxe.

Tato kapitola se věnuje úvodu do praxe, močovému měchýři, žlučníku, tenkému střevu, žaludku a tlustému střevu.

        7.     Kapitola - Minulost, současnost, budoucnost a informace.

Tato kapitola se věnuje Informacím, minulosti, současnosti a budoucnosti, sexualitě a tvořivosti, hojnosti a prostoru. Závěr kapitoly tvoří bibliografie.

Autorka ve své knize prezentuje jednu z možných cest seberozvoje a zlepšení fyzického zdraví. Kniha je sepsána srozumitelnou a názornou formou. Osobně jsem se nemohl ztotožnit pouze s jejím pojetím meditace. Rovněž kapitola o emocích mohla být směřována více do hloubky problematiky. Křídový papír, na kterém je kniha vytištěna přímo nabádá k oskenování a vytištění jednotlivých symbolů pro další praktické použití. Pokud to však provedete, zjistíte, že i přes kvalitu papíru text z druhé strany listu prosvítá. Jako velmi kvalitně zpracovanou považuji část o práci s energií. Naopak návody na práci s problémy v minulosti považuji za přehnaně optimistické a v praxi nefunkční. Pokud si již nepamatujete, co jste se učili o lidském těle a jeho orgánech, najdete v knize i zjednodušené informace z této oblasti. Přesto bude přínosné, když budete mít k dispozici anatomický atlas lidského těla. Popsaný způsob práce je založen na osvědčeném principu rezonance, který obnovuje v daném orgánu optimální energie.

Na základě osobních zkušeností s touto problematikou mohu knihu doporučit nejen k přečtení, ale zejména k realizaci jejího obsahu.


LLV – duben 2022

Zpět
Vytiskni stránku