RECENZE

 

 

Intenzivní výcvikový kurz

 

Satipatthána-Vipassaná

 

Bodhi Jeseníky

4.-14,9.2020

Tento kurz vedla Ivanka Loučková v podhorském prostředí Jeseníků. Zúčastnilo se jej 12 účastníků doslova z celé republiky. Zájemci přijeli ze Západních Čech, Prahy i Severních Čech, stejně tak jako ze Slezska a Jižní Moravy. Rozsah této účasti již něco napovídá o kvalitě učitelky a kurzu. Pouze jeden z účastníků byl totiž nováčkem a je nutno konstatovat, že se držel velmi dobře.

Kurz probíhal v komorním prostředí v úzkém sepětí s přírodou. Počasí nám přálo a tak jídelna ve stanu byla spíš přínosem než na obtíž. Strava byla chutná, přísně vegetariánská a v dostatečném množství. Neslazený teplý bylinkový čaj byl neustále k dispozici.

Obsah kurzu měl klasickou náplň. První dva dny byly věnovány meditaci soustředění a další část byla zaměřena na vlastní meditaci Satipatthána-Vipassaná. V průběhu dne se jednalo o sedm hodin meditace vsedě, která probíhala ve stylové meditační místnosti. Dosažené výsledky byly pochopitelně individuální. Ten, kdo prožil stav mysli umožňující přímý vhled, se jistě rád stane na tomto stavu závislý. Pro ty, co tento stav nikdy nezažili. je to něco jako mysl na steroidech.

Meditace vsedě byla prokládána meditací v chůzi – Čankamanou. Jak dokládají obrázky, byl přístup k této technice ze strany účastníků značně odlišný. Některé účastnice se nad zemí doslova vznášely.

Na jedné straně se jednalo o přístup velmi opatrný a ohleduplný k životnímu prostředí. Na druhé straně byl přístup některých účastníků více než urputný. V této souvislosti si dovolím zmínit očividné propojení stavu mysli a fyzického těla, které se projevilo nebývalým uvolněním všech kloubů.

Poslední denní meditace v chůzi pak byla díky ročnímu období více než romantická. V průběhu týdne jsme prožili přechod ročního období z léta do podzimu. V závěru již začaly žloutnout a padal listy. Jejich rušivé šustění pod nohama výmluvně zdůvodňovalo nepřetržité zametání buddhistických mnichů. Už samotné vnímání měnícího se okolního prostředí během dne bylo velkým zážitkem.

Skromné ubytovací a hygienické podmínky byly jako obvykle vyvažována neustále doplňovaným „stolem hojnosti“, který byl v přímém rozporu se skromnou a střídmou životosprávou.

Celý průběh kurzu probíhal pod bdělým, ale shovívavým dohledem učitelky. I z tohoto důvodu byl průběh kurzu bezproblémový a spokojenost jeho účastníků s dosaženými výsledky značná. Kurz prověřil nejenom psychiku, ale i fyzickou zdatnost všech účastníků. Závěrem kurzu jsme konstatovali, že se již těšíme na příští kurz.

LLV – září 2020

 

Zpět
Vytiskni stránku