RECENZE

 

Mýtus svobody

a

Cesta meditace

 

Chögyam Trungpa

Pragma 2010

Nejprve pár slov o autorovi. Chögyam Trungpa žil v letech 1939 – 1987. Byl uznávaným meditačním mistrem v tradici tibetského buddhismu, učencem a umělcem. Léta působil v USA a napsal mnoho knih. Tato kniha je sborníkem mistrových přednášek na různá témata související s duchovním vývojem člověka, které přednesl v letech 1971 - 1973. Jeho vyjadřování je jednoduché, ale natolik přesné, že je kniha stejně čtivá jako kvalitní beletrie. Na druhou stranu je možné ji použít i jako velmi kvalitní studijní materiál. Jeho hluboký vhled do problematiky svědčí o jeho nesporné osobní realizaci. 

Kniha je v měkké vazbě v rozsahu 147 stran. Úvodními částmi knihy jsou Ilustrace, kde najdete popis jednotlivých perokreseb, krátká Předmluva s autorovou básní Dosazení na trůn, která popisuje jednotlivé stupně na duchovní cestě. Po nich následuje osm kapitol vlastního obsahu. Konkrétně se jedná o:

Mýtus Svobody s částmi, Fantazie a skutečnost, Zklamání, Utrpení a Nejáství.

Druhy uvěznění s částmi, Kosmický žert, Sebe-pohroužení, Paranoia, Vášnivost, Hloupost, Chudoba a Hněv.

Meditace vsedě s částmi, Hlupák, Jednoduchost, Bdělá pozornost a uvědomění, Nuda a Cesta Buddhy.

Práce s emocemi s částmi, Dualistická bariéra, Lví řev a Práce s negativitou.

Meditace v akci s částmi, Práce, Láska, Práce s lidmi a Osmidílná cesta.

Otevřená cesta s částmi, Slib bódhisattvy, hrdinství, Vyrovnanost země, Trpělivost, Tradice, Zen a pradžňá a Přístup k osvícení.

Oddanost s částmi, Odevzdání, Duchovní přítel, Velký bojovník, Závazek a Univerzálnost gurua.

Tantra s částmi, Osamocenost, Mandala a Mahámudrá Upadeša.

Závěr knihy pak tvoří Dodatek s přehledem použitých pojmů. 

Pokud se po přečtení tohoto výčtu domníváte, že jste si udělali obrázek o obsahu knihy, tak se mýlíte. Konspirace autora spočívá v tom, že většina názvů uvedených částí nevypovídá o jejich skutečném obsahu. Autor ve své práci překračuje tabu meditačních učitelů a detailně popisuje cestu duchovního vývoje člověka. Rozkrývá i rozdíly v pojetí jednotlivých buddhistických směrů a vysvětluje obsah některých běžně používaných termínů. Zapovězení tohoto detailního popisu je většinou argumentováno tím, že by případným zájemcům mohla realizace takovéhoto návodu ublížit. Po mnoha letech meditační praxe se s tímto názorem neztotožňuji. Neznalému člověku tento návod nic neřekne a spíše ho od dané činnosti odradí. Pro znalého praktikujícího však může být velmi cenným návodem a studijním materiálem. Umožní mu také sebereflexi a nalezení svého místa na cestě seberozvoje.

Autor v knize poukazuje na naše závislosti, které nám brání dosáhnout osobní svobodu. Postupně pak rozkrývá postupy, jak se těchto závislostí zbavit a jak skutečné svobody dosáhnout. 

Z těchto důvodů považuji knihu za mimořádně cennou a mohu ji všem hledajícím a zejména těm, kteří praktikují meditační techniky, vřele doporučit.

LLV – listopad 2019

 

Zpět
Vytiskni stránku