RECENZE

 

ZAZEN SATORI

Úvod so meditace zazen

Mistr Kaisen

Fontána 2005

Jedná se o útlou brožurku, která si klade za cíl seznámit čtenáře se základy zenové meditace. Kniha se blíží formátu A5 a má rozsah 90 stran. Kniha je psána velmi lehkou formou a stejně tak lehce se čte. Je patrné, že autor moc dobře ví, o čem píše. O tom vypovídá i jeho usměvavý vzhled na obalu knihy.

Mimo Obsahu a Doslovu je kniha rozdělena do tří kapitol.

Kapitola I. – V ní se dozvíte základní informace o buddhismu, několika větami je v ní prezentován život Buddhy. Kromě toho jsou v ní prezentovány i základní informace o buddhismu.

Kapitola II. – Zde se dozvíte o čtyřech ušlechtilých pravdách – nosné myšlence Buddhova učení. Jedná se o utrpení, objevení se a původ utrpení, zastavení utrpení a stezka vedoucí k zastavení utrpení. V kapitole jsou uvedeny základní informace k těmto čtyřem ušlechtilých pravdách.

Kapitola III. – V této kapitole se autor věnuje seznámení se zazenem. Poměrně značnou část této kapitoly tvoří návod, jak držet pozici těla. Ozřejmuje zde podstatu zenové meditace. Názorně vysvětluje časté chyby při držení těla. Uvádí zde pozici rukou, očí, úst a jazyka. Samostatně popisuje způsob dýchání a uvádí zde i zkušenosti svého mistra Taisena Dešimaru. V této kapitole se dozvíte i základní informace o práci a významu bránice. K otázce dechu zde autor uvádí i vědecké a fyziologické aspekty. Je zde i pasáž popisující satori. Za zmínku stojí i část Zazen a stav mysli. V této souvislosti zde uvádí šest základních bodů:

1.    Nemyslet

2.    Nevytvářet

3.    Nepřemýšlet

4.    Nemeditovat

5.    Neanalyzovat

6.    Nechat mysl takovou, jaká je ve svém přirozeném stavu

Autor zde zdůrazňuje i důležitost rovnováhy a vyvažování aspektů mysli. Závěrem prozrazuje, že Zen je nutno považovat za normální stav bytí.

Doslov s podtitulem Člověk a 21.století rozkrývá vztah technokratické civilizace a duchovních potřeb člověka. Ukazuje tedy cestu, kudy ven ze současné společenské krize.

Pokud mohu porovnat theravádový a zenový přístup k meditaci, mohu se omezit na prohlášení, že je značný. Jako kdyby tyto přístupy ani nevycházely ze stejného zdroje. Zenový přístup, který mistr Kaisen v knize prezentuje, mi přijde mnohem srozumitelnější a propracovanější. Předkládané náměty ve své meditační praxi určitě využiji.

LLV – říjen 2019

 

Zpět
Vytiskni stránku