RECENZE

 

 

Přehled indických Véd a Gnostický katechismus s Mgr. Janem Kozákem

 

(2.-3. 11. 2019, Velké Karlovice)

Místem setkání byl penzion Dvůr u Kříža ve Velkých Karlovicích. Místo setkání bylo sice útulné, ale dle mého názoru dost nešťastně zvolené. Zájem o akci byl mnohem větší, než byla kapacita místnosti. Ve vztahu ke kapacitě místnosti byl i nedostatek ubytovacích možností. Z tohoto důvodu si zhruba polovina účastníků musela shánět ubytování v blízkém okolí. V místě akce se nepodávala strava. Oběd byl omezen na polévku s chlebem a večeři si musel každý zaopatřit v některé z blízkých restaurací. Z těchto důvodů se domnívám, že se jednalo o významné podcenění zajištění akce ze strany pořadatele. Předpokládám, že si z těchto nedostatků pro příště vezme poučení a další akce proběhne bez zmíněných problémů.

 

Akce proběhla ve dvou dnech. Sobotní část byla plánována v době od 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00. Hodinová přestávka byla určena na oběd. Kromě přednášejícího se akce zúčastnilo 26 posluchačů. Podle hesla „čas není naším pánem“ se na dodržování časového rozvrhu příliš nehledělo. Z celkového pohledu byly přednášky proti původnímu plánu zhruba o hodinu a půl delší.

 

Nedělní část byla avizována v rozmezí 09.00 – 12.30. Z důvodu odjezdu přednášejícího vlakem byl tento čas v podstatě dodržen. Této části se účastnilo o šest účastníků méně.

 

Cena přednášek za oba dva dny byla 440,- Kč na osobu. Ubytování v lokalitě bylo možno sehnat za obdobnou cenu.

 

Přednáška nebyla pojata jako suchopárný výklad véd, což některým účastníkům vadilo. Přednášející k problematice zaujal praktický postoj. Ozřejmil v ní, co jsou to vlastně Védy a Gnoze. Upozorňuji, že v obou případech se nejedná o zcela pravdivý a úplný výklad těchto pojmů. Z pohledu těchto principů přednášející rozkryl události minulosti i dění v naší přítomnosti. Významná část přednášek byla věnována rozdílu mezi Gnozí a Židokřesťanstvím. Pochopení těchto neslučitelných postojů nám objasnilo spoustu základních rozdílů mezi lidmi a současným děním v naší společnosti. Kromě předem stanoveného rozsahu problematiky byl v neděli značný čas věnován odpovědím na dotazy posluchačů. Autor na ně odpovídal z pohledu fundovaného gnostika. V této části odpověděl na otázky: Co je pravda a jak ji poznat?, Kniha Slovanských véd, Závislosti, Denní praxe gnostika, Buddhismus a Čas.

 

Po obsahové stránce byla akce více než zdařilá a přínosná. Setkání s autorem na živo je vždy něco zcela jiného než pasivní četba jeho knih. Předané informace nám pomohly k lepšímu pochopení současného dění a umožnily nám lepší sebeukotvení. Z těchto důvodů každou případnou další akci Mgr. Jana Kozáka mohu všem zájemcům vřele doporučit.

LLV – listopad 2019

Zpět
Vytiskni stránku