RECENZE

 

Detoxikace organismu od těžkých kovů

 

U člověka můžeme mluvit o dvojí toxicitě. Na jedné straně to je toxicita psychická, která skrytě ovlivňuje náš život. Tuto toxicitu si zapříčiňujeme zejména naším jednáním ať už v minulosti, nebo v přítomnosti. Ve značné míře si ji tedy zapříčiňujeme sami. Tuto oblast již dlouhodobě úspěšně řeším.

Na druhé straně se jedná o toxicitu fyzickou, která ovlivňuje zejména naše fyzické zdraví. Tato toxicita je zapříčiněna zejména naším okolím a možnostmi, které máme k dispozici. Ovlivnit ji můžeme pouze naším poznáním a následnou volbou našeho chování a způsobu života. Do současné doby jsem tuto oblast nijak neřešil, a proto jsem se rozhodl otestovat následující návod na detoxikaci od těžkých kovů.

Necítím se dostatečně fundovaný k tomu, abych se vyjadřoval k funkčnosti popsaných postupů. Proto mi nezbylo nic jiného, než jim věřit a vyzkoušet je v praxi. V předloženém návodu jsem postrádal zejména alespoň přibližnou délku detoxikace. Pokud přihlédnu ke své původní odbornosti, považuji za potřebné zmínit ještě jeden podstatný negativní vliv kovů v našem organismu. Naše okolí je stále víc prosyceno elektromagnetickým zářením, které na nás působí. Jeho vliv na nás bude narůstat úměrně tomu, jak se bude zvyšovat jeho frekvence. Pro názornost mohu situaci přirovnat k tomu, když dáte do mikrovlnné trouby kovový předmět. Následně dojde k výbuchu, proto tento pokus raději nedělejte. K obdobným malým explozím bude zřejmě docházet i v našem organismu. Pokud ne přímo k explozím, tak alespoň k bodovému přehřívání. To se musí zásadním způsobem negativně projevit na našem zdraví.

Nyní už k vlastnímu testu. Předně ke shánění potřebných produktů. Návštěvou obchodu se zdravou výživou jsem zjistil, že není problém sehnat Spirulinu v tabletách a mladý ječmen v prášku. Mimo sezónu zřejmě bude problém s borůvkami, proto doporučuji kůru provést v sezóně, kdy jich bude dostatek. Jako nedostatková se v obchodní síti ukázala řasa Dulse, kterou jsem nakonec také sehnal ve formě prášku. Koriandrovou nať můžete sehnat sušenou, ale ta v porovnání se živou natí nebudila moji důvěru. Čerstvá nať byla mnohem intenzivnější. Tu je možno buď vypěstovat vlastní péčí, nebo zakoupit ve Vietnamské tržnici. S ostatními podpůrnými prostředky není žádný zásadní problém.

Ke kůře jsem nejdříve přistoupil chlapským způsobem. Všechny ingredience jsem vložil do mixeru a dobře promixoval. Následně jsem odporný obsah vypil. První projevy se ukázaly příští den ráno. Probudila mne bolest hlavy, zimnice se střídala s horkostí a ve střevech mi temně zahučelo. Co následovalo, si jistě dovedete představit. Teplota se v průběhu dne stabilizovala, bolení hlavy se zmenšilo, ale přetrvávalo další čtyři dny. Z těchto důvodů jsem změnil dávkování, kdy jsem jednotlivé ingredience přijímal postupně. Tento postup se ukázal přijatelnější. Jako nejodpornější se ukázalo vypití rozmíchaných řas Dulse. Tuto fázi bych připodobnil k topení se v bažině a doporučuji ji zkrátit na co nejkratší dobu. S pitím mladého ječmene nebyl žádný problém. V dalších dnech si již zažívání na změnu stravování zvyklo a vrátilo se k normálu. Obdobně zmizel problém se zimnicí a horkostí. Trvale přetrvávala pouze ranní bolest hlavy, která v průběhu dne vymizela. První pozitivní změnu jsem zaregistroval třetí den. Při meditaci jsem si všiml mnohem jasnější a klidnější mysli. Dále jsem vnímal svědění pokožky. Na fyzické úrovni jsem zaregistroval výraznou změnu po týdnu. Celé tělo bylo mnohem lehčí a břicho splasknuté. Na váze se tento jev projevil úbytkem dvou kilogramů. Popravdě řečeno jsem netušil, že jsem sebou do té doby nosil tolik těžkých kovů. Celá kůra trvala deset dnů a pokračovala do vytracena, než jsem postupně zkonzumoval všechny produkty.

Aby celý postup nebyl samoúčelný, doporučuji změnit i některé zaběhnuté návyky. Zejména vystříhat se amalgámových plomb a nepít nápoje z čím dál módnějších plechovek, nepoužívat zubní pastu s fluorem a obezřetně vybírat potraviny. Celkově mohu všem zájemcům popsanou detoxikační kůru doporučit.

LLV – září 2019

Zpět
Vytiskni stránku