RECENZE

 

Focusing

 

1.5.2017

Praha

 

Seminář vedli dva vedoucí - psychoterapeuti, Jan Honzík a Marek Třešňák a zúčastnilo se ho 16 účastníků. Akce proběhla v pěkném prostředí Pražského buddhistického centra Lotus nedaleko Staroměstského náměstí.

Obsah semináře byl složen z teoretické a praktické části, které se průběžně prolínaly. Jeho součástí byla i profesionální ukázka vedení terapie s klientem. V průběhu semináře se snoubilo příjemné prostředí meditačního centra s dobrou atmosférou.

Autorem této techniky je psychoterapeut E.T.Gendlin, který ji vytvořil na podporu zkvalitnění práce s klienty, na které nebyly běžné psychoterapeutické postupy dostatečně účinné. 

Technika je dle mého názoru bezesporu velmi funkční a její postup je naprosto srozumitelný. Princip je poměrně jednoduchý. Spočívá v obrácení se do svého nitra a sledování fyzických pocitů. Na jejich základě se pak lze dobrat příčin problémů. Technika neobsahuje žádné zbytečné „kudrlinky“, které by ji zneprůhledňovaly a zesložiťovaly. 

Pravdou je, že pochopení podstaty techniky je jedna věc a její profesionální zvládnutí a použití je věc druhá. I když mám v obdobné psychoterapeutické práci dost zkušeností, nebylo vedení sezení touto technikou až tak jednoduché. Na druhou stranu se mi už v průběhu semináře podařilo rozkrýt podstatu některých problémů, se kterými jsem se již delší dobu neúspěšně potýkal.  

Osobně se mi tato technika líbí a určitě ji zařadím do svého sortimentu používaných psychoterapeutických postupů. V případě, že máte zájem o aktivní práci na svém osobnostním rozvoji, mohu vám tuto techniku doporučit.

LLV – květen 2017

 

Zpět
Vytiskni stránku