Psychovolkmen Flasher 1
světelný stimulátor mysli

     Souprava, která se k nám dostala na otestování, se skládala z následujících komponentů: 
 
    Ovládací jednotka, je srozumitelně popsána a její ovládání určitě nebude nikomu činit obtíže. Přesto bych uvítal výstižnější označení ovládacího prvku generátoru, například prostřednictvím vyznačení jednotlivých fází mozkové činnosti. Pokud vás bude zajímat její technické provedení a otevřete ji, nenajdete v jejích útrobách žádný výkřik techniky, ale zapojení, které za pár korun zhotoví kdekterý radioamatér. Jednoduchá deska s plošným spojem je osazena dvěmi integrovanými obvody, jedním tranzistorem, jednou diodou, čtyřmi kondenzátory, čtyřmi odpory, dvěmi potenciometry, jedním přepínačem a jedním 3mm konektorem. Celé zařízení je napájeno 9V baterií. V podstatě se nejedná o nic jiného, než o plynule laditelný generátor, který má pouze výstup na světelné diody osazené v brýlích, ale nemá žádnou vazbu na hudební doprovod, který je dodávaný na CD.
 
    Světelné brýle s různobarevnými diodami, které mají být údajně univerzální, zřejmě nebudou pasovat vůbec nikomu. V lepším případě si můžete říkat, že nepasují pouze na váš atypický obličej a ostatním padnou jako ulité.
 
    Zvukové CD s patnácti speciálními nahrávkami, nese následující základní informace.
Název RELAXACE, označení ACR Studio – Zdeněk VALEČKO, datováno rokem 2002. Nahrávky, které obsahovalo, jsou ve formátu CDA a byly datovány 1.1.1995. Celková doba nahrávek činila 79,19´. CD obsahovalo následující nahrávky.

číslo nahrávky název skladby  čas
  1 Úplná relaxace 15,39´
  2 Nabití energií   4,59´
  3 Dechové uvolnění   5,00´
  4 Hluboký spánek   4,57´
  5 Pozitivní naladění   5,27´
  6 Magická flétna    3,21´
  7 Déšť    2,03´
  8 Rezonance přírody   3,17´
  9 Harmonizace základní čakry   4,59´
10 Harmonizace sakrární čakry    4,59´
11 Harmonizace solární čakry   4,59´
12 Harmonizace srdeční čakry   4,59´
13 Harmonizace krční čakry    5,00´
14 Harmonizace čakry třetího oka   5,00´
15 Harmonizace korunní čakry   5,00´

    Celé CD bylo na můj vkus příliš od sekery a slovní doprovod připomínal způsob „hoď sem cihlu“. Jednotlivé nahrávky na mě dělaly brutální dojem, hlasový doprovod byl vysloveně rušivý, mnohé zvuky byly rušivé a násilné. Výhrady bych měl zřejmě i k délce jednotlivých nahrávek, které jsou dle mého názoru v některých případech příliš krátké, než aby jejich použití mohlo mít skutečný přínos. Použití tohoto CD s nutností vybírat jednotlivé nahrávky, případně je opakovaně pouštět, mi přišlo dost nepraktické.

    Hlavním nedostatkem, který jsem v celém systému spatřoval, však byla absence propojení světelného stimulátoru se zvukovým doprovodem. U tohoto zařízení si klidně můžete do očí pouštět třeba energeticky stimulující impulzy a do uší uklidňující zvukový doprovod. Ani při největší snaze však k dokonalé synchronizaci obou stimulujících prvků v praxi pravděpodobně nikdy nedojde. Tím se účinnosti zařízení podstatně snižuje.

    Za negativní zmínku stojí zejména pasáž Úplná relaxace, která je jakýmsi nepovedeným kompilátem obsahujícím autogenní cvičení, Modrou alfu a autosugescí pozitivního myšlení. Celek pak působí dost podivně a její účinek je sporný.
 
    Návod k použití je jednoduchý a srozumitelný, jeho stručnost je však na újmu jeho využitelnosti. Obsahuje stručný popis zařízení, pokyny k jeho ovládání, popis programů na zvukovém CD, návod na údržbu a technická upozornění. Nechybí ani Zdravotní upozornění, které obsahuje kontraindikace použití přístroje. Postrádal jsem pouze podrobnější návod, jak s přístrojem smysluplně pracovat. Návod obsahoval i spojení na výrobce a jeho internetovou adresu, kterou jsem rovněž navštívil.
 
http://flasher.virt.cz
    Tyto stránky mají běžnou úroveň. Obsahují základní komerční informace, kde se dozvíte o dvou dodávaných modelech. Cena základního modelu, který jsme testovali, činí 1 290,- Kč. Cena modelu dokonalejšího je pak stanovena na 3 490,- Kč. Rozdíl mezi jednotlivými modely však není podle všeho nijak propastný a spočívá pouze ve větším rozsahu stimulujících funkcí a bohatší zvukové výbavě. Princip činnosti je u dražšího typu stejný jako u základního modelu.
    Informace, které jsou na stránkách uvedeny, jsou dle jejich autora převzaty z materiálů firmy Galaxy. Po obsahové stránce je zjednodušení uvedených informací tak velké, že je lze považovat až za zavádějící. Některé informace stylu „Přístroj generuje světelné záblesky a vhodné zvuky…“ je vysloveně nepravdivé. O nutnosti použití nějakého CD přehrávače nenajdete nikde ani zmínku. Z obsahu textu lze usuzovat spíše na pravý opak. Toto určitě nebude náhoda, ale spíše promyšlený komerční tah, který považuji za velmi neseriozní.
    Uvedené doporučení používat přístroj pravidelně třikrát týdně považuji v praxi za nedostačující. Použití přístroje tímto způsobem nemůže přinést žádný převratný výsledek.
    Popis problematiky a využívaných postupů je sice popsán v podstatě správně, ale bez širšího kontextu a souvislostí mezi jednotlivými oblastmi. Podle způsobu tohoto popisu usuzuji, že jeho autor s touto problematikou není seznámen příliš do hloubky, ale při jeho sestavování zřejmě použil vytržených informací z různých zdrojů. Popis funkce jednotlivých čaker je omezen výhradně na fyzickou rovinu a ovlivňovaní tělesných orgánů. Pokud už s touto úrovní autor pracuje, tak bych očekával i popis působení na energetickou, psychickou a duchovní oblast člověka.
    Stránky jsou doplněny rovněž ukázkami akustických nahrávek ve formátu MP3, které si můžete stáhnout.Celé stránky na mě působily dojmem povrchnosti a komerčnosti.
 
    Použití zařízení je jednoduché, světelné efekty, které zařízení generuje, jsou zajímavé a mnohdy připomínají starší generaci dobře známé obrazce kaleidoskopu. Zvukový doprovod ve většině případů působí rušivě.
    Bez věcné znalosti jednotlivých použitých postupů není použití přístroje nijak zvlášť přínosné. Při jeho použití bych doporučil snížit jas diod na vnímatelné minimum. Při větší intenzitě jejich blikání působí rušivě i při nižší frekvenci.
    Jako nejzdařilejší bych považoval část nahrávek týkající se práce s čakrami. Při jejich použití byl účinek na konkrétní čakru opravdu patrný.
    Použití přístroje lze pochopitelně kombinovat i s poslechem jiných nahrávek, kde jako nejvhodnější spatřuji nahrávky obsahující „růžový zvuk“. Při tomto způsobu použití v praxi docházelo k hlubšímu tělesnému uvolnění než obvykle. V psychické oblasti se však projevila větší nesoustředěnost, která byla zapříčiněna záplavou nežádoucích myšlenek. Dokonce by se mohlo zdát, jako kdyby přístroj tyto myšlenky přímo generoval. Pro jakoukoli samostatnou meditační práci působilo použití přístroje rušivě.
 
    Hodnocení je v tomto případě poměrně jednoduché. Principy, na kterých bylo toto zařízení zkonstruováno, jsou plně funkční a jejich optimální využití by muselo vést ke skvělým výsledkům. Je pouze škoda, že přístup výrobce nelze považovat za nejzdařilejší. Použité principy jsou však natolik účinné, že ani jejich nevhodné použití nedokázalo zcela vyrušit jejich pozitivní účinky. Zjištěné skutečnosti ukazují na to, že přístroj v žádném případě není tak zázračný, jak někteří prodejci tvrdí.
    Pro dosažení požadovaného výsledku však nestačí pouze dokonalé technické řešení, ale člověk, který toto zařízení na sebe nechá působit, musí mít také alespoň základní znalosti z dané problematiky. Informace z této oblasti v návodu zařízení chybí, a proto se nemůže nikdo divit, že po několika pokusech o použití většinou končí zařízení odloženo někde na dně šuplíku, či skříně.
    Sám bych si testované zařízení nikdy nekoupil a pro jeho zmíněné nedostatky je nemohu doporučit ani nikomu jinému. Peníze, které za ně výrobce požaduje, lze rozhodně využít přínosněji i v oblasti, do které toto zařízení spadá. Pokud však již přístroj máte, tak je rozhodně škoda nechat jej zahálet. I přes všechny zmíněné nedostatky vám může ve vašem snažení pomoci.
    Předložené informace, prosím, berte jako můj subjektivní dojem z testovaného přístroje. Serioznější stanovisko a nalezení nejoptimálnějšího způsobu využití přístroje, by si vyžádalo mnohem širší rozsah testování, což by přesáhlo rozsah našeho zájmu.

LLV – březen 2005
 

Zpět
Vytiskni stránku