Při své praxi se v průběhu meditačních sezení často setkávám se zajímavými událostmi, které je možno prezentovat formou příběhů. V této části se máte možnost s některými jejich typy blíže seznámit. Nehodláme tvrdit že jsou pravdivé, ani že jsou smyšlené, v žádném případě jim však nechybí jistá míra poučnosti. Proto rozhodnutí o jejich věrohodnosti ponecháváme na každém čtenáři. Je pravdou, že ani doslovně zaznamenaný prožitek se prožitku samotnému nikdy nevyrovná, ale dokáže alespoň trochu dokreslit atmosféru, ve které se sezení odehrává. Zaznamenán je pouze obsah, chybí v něm atmosféra, emoce a chcete-li mystika. Rozdíl je asi jako mezi 2D a 3D obrázkem. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici stovky obdobných příběhů, kde lidé prožívají jednotlivá období nebo situace velmi podobně, lze dle našeho názoru usuzovat na to, že tyto prožitky nejsou nahodilým jevem a jejich závěry lze zevšeobecnit. Jednotlivé příběhy jsme pro lepší orientaci rozdělili do skupin podle jejich obsahu. Po jejich přečtení si můžete sami odpovědět na spoustu otázek, jako například, jestli se člověk může prožívat v jiné než lidské formě a podobně. Z důvodu zachování anonymity u jednotlivých příběhů uvádíme pouze jejich obsah a vynecháváme jakékoli další upřesňující informace. A nyní již přejeme příjemné a zajímavé počtení.

Zpět
Vytiskni stránku