Ne Islámu

Stránky s touto problematikou a více informací k ní naleznete zde.

http://www.ivcrn.cz/

I k této problematice by měl mít dle mého názoru každý člověk zcela jasno. Je celkem pochopitelné, že se v ní nebudeme shodovat. Rozdílnost našich názorů je dána naší rozdílnou duchovní vyspělostí a rozdílnými životními zkušenostmi. Ve hře není nic menšího než pomoc bližnímu v nouzi na jedné straně a potenciální ohrožení a likvidace naší kultury, takové, jak ji historicky doposud známe. Proto tato problematika vzbuzuje mezi lidmi tolik emocí.

V mém pojetí se nejedná o nějakou nenávist k muslimům, Islámu, či jejich stoupencům u nás. Přesně naopak, přijímám je v jakékoli podobě, ovšem na území jejich států, či u nás na základě jejich množstevního zastoupení k počtu naší celkové populace. Muslimové to mají tak, jak mají, ze zcela konkrétních důvodů, a se svými problémy se musejí vypořádat sami. Nikdo jiný to za ně udělat nemůže, stejně tak, jako to nikdo nemůže udělat za nás. My jim s tím můžeme pouze pomoci a to když ne ničím jiným, tak minimálně tím, že je nepustíme na naše území a nenecháme je jejich problémy řešit na náš účet. Ve vztahu k jejich stoupencům na našem území se pak můžeme naučit argumentovat a přijímat odlišný názor. Všechno „zlé“ tedy může být pro něco „dobré“.

LLV
 

Zpět
Vytiskni stránku