Žák

 

 

Na rozdíl od pojmu klient, pojem žák v našem případě označuje konkrétní postavení v organizační struktuře. Tímto pojmem rozumíme někoho, kdo si zvolil práci na svém sebezdokonalování za svůj hlavní cíl a vybral si k tomu jako prostředek naši metodu. Být žákem obnáší uvědomovat si svůj proces učení. Studijní období žáka není nijak časově ohraničeno a je výhradně závislé na pokrocích, kterých žák ve svém růstu dosahuje. Studijní období žáka je rozděleno na dvě základní části, teoretickou, kdy získává hlubší znalosti základů teorie než je tomu u klienta, a praktickou, kdy tyto základy dále prohlubuje a zároveň získává praktické zkušenosti při vedením sezení s učitelem a jinými žáky. V průběhu přípravy není žák nijak formálně hodnocen ani zařazován do žádných kategorií. Studijní období žáka končí v okamžiku, kdy je dostatečně teoreticky i prakticky připraven a kdy získal dostatečnou osobní úroveň potřebnou k tomu, aby nastoupil vlastní cestu a stal se vedoucím.

    Co obnáší být žákem.

 Vzhledem k charakteru a stanoveným cílům není možné tuto problematiku vyučovat hromadně v jednorázových kurzech. Proto je tento obvykle používaný systém nahrazen systematickou individuální přípravou. Výuka je realizována formou individuálního dálkového studia. Ke studiu se není možno přihlásit přímo. O konkrétních možnostech a vhodnosti studia se můžete informovat po zakončení práce v rámci sezení.
 

Zpět
Vytiskni stránku