Vedoucí

 

 

 

 

Jmenuji se Rostislav STŘELICKÝ a narodil jsem se roku 1977. Ačkoliv jsem byl vychováván v silně katolické rodině (nebo možná právě proto), poměrně brzy jsem začal vnímat křesťanské vidění světa jako velmi zjednodušené a zkreslené, které není schopné odpovědět na všechny mé otázky. Proto jsem začal hledat hlubší pravdu, která by uspokojila mé rozumové i emoční vnímání světa.

Na této cestě hledání jsem postupně seznamoval s různými přístupy a metodami.

1997-2000

2003-2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

 

Mimo to se věnuji i dalším meditacím a cvičením. Nehlásím se k žádnému náboženství či směru, vyznávám cestu "dosažení vlastní pravdy" prostřednictvím poznávání a naslouchání vlastního srdce. Řízenou kauzální meditaci vnímám jako velice účinný nástroj řešení osobních problémů, získávání vnitřní osobní svobody a duchovního rozvoje. Touto cestou se snažím dojít pomocí postupného odstraňování fyzických, psychických a duchovních bloků a hlubšího poznání k opětovnému dosažení jednoty a harmonie. Vyznávám právo každé bytosti na volbu vlastního osudu, od roku 2008 jsem abstinentem, od roku 2012 vegetariánem.


 

Zpět
Vytiskni stránku