Úvod

    Internet je bezesporu úžasný fenomén, který nám dává doposud netušené možnosti. Tyto možnosti jsou však vyváženy i zcela konkrétními riziky, z nichž jako nejzákladnější jsou sledování činnosti jednotlivých uživatelů, předkládání klamavých informací, cenzura a podvrhování dezinformací. Samostatnou kapitolu pak tvoří doposud značně nespolehlivé a neúplné možnosti vyhledávání informací v zájmových problematikách.

    Z těchto důvodů není možno všechny předkládané informace a nabízené možnosti brát doslovně a orientace v takto složitém prostředí je většinou obtížná. Většinu zmíněných obtíží lze jednoduše odstranit tím, že dáme na doporučení někoho jiného, kdo s danou možností učinil vlastní zkušenosti. Z tohoto důvodu uvádíme několik typů, které jsme osobně vyzkoušeli a s jejichž úrovní jsme byli spokojeni.

Zpět
Vytiskni stránku