Meditace

Zkušenosti

 

 

Moje zkušenosti s meditací

 

    K pravidelné meditaci se nyní vracím po téměř dvouleté pauze. I když jsem tehdy absolvovala seminář Slovácké meditace a také několik meditačních víkendů s buddhisty, meditace se nestala mou pravidelnou aktivitou ani potřebou. Dá se říci, že jsem se s meditační aktivitou rozešla s pocity frustrace a ztraceného času – toužila jsem vidět nějaký posun a žádný se nedostavoval.


    Zároveň ale při jiných každodenních aktivitách vidím, že kultivace mysli je důležitá a že bez ní jsou některé věci problémové nebo nerealizovatelné. Také mám jeden osobní problém, který by mohla pravidelná meditace zlepšit, a to jsou problémy s tím, abych večer usnula, aby byl spánek kvalitní a přinášel odpočinek.


    Seminář Slovácké meditace beru tedy jako motivační impuls k pravidelnému zasednutí a ke snaze o hlubší pochopení toho, co meditace je a co se při ní odehrává.


    V prvních dnech pravidelného zasednutí narážím na to, že celý proces od přijetí záměru až po přijetí opatření ke zlepšení je poměrně složitý (složitější než u Buddhistů), nemám zcela jasno v jednotlivých fázích a neustále na něco zapomínám. Potřebuji si detailně ujasnit, kdy a v jaké pozici se odehrávají jednotlivé fáze a jaká je při nich vnitřní práce. Proto si pro sebe vyrábím tabulku, jejíž detaily konzultuji s Luďkem. Je pro mě dobrou pomůckou, před meditací i po ní stačí rychlý pohled a vím, kde jsem a zdali jsem na něco nezapomněla. Tabulku dávám k dispozici i dalším šťouralům (viz níže).


    V prvních dvou týdnech je nejčastějším problémem při meditaci usínání (možná bych neměla říkat „problém“ – je to prostě tak jak to je, „je zde usínání“). Po několika málo či více minutách dochází k povolování prstů na složených rukou, povolování trupu a naklánění na stranu, ale hlavně bdělý pozorovatel spí. Zapomínám označovat a do vědomí se nasouvají snové obrazy a omámenost. Je to stále stejná záležitost – po většinu života „trénuji“ pobývání v hladině alfa či nižší, a zde při meditaci bych měla být ve vysoké gamě. Při meditaci si pak nejsem jista, zda je to ta správná hladina, a hlavně podle projevů vidím, že stále padám níže. Snažím se najít na internetu nějaké informace o hladině gama a hlavně důsledně dodržovat postupy při chození do různých hladin a „kotvy“ spojené s určitou hladinou. V gama hladině se aktivita přesouvá do předních oblastí mozku, je to stav mentální ostrosti, stav jako když chceme řešit nějaký problém. Při jedné meditaci docházím k tomu, že vytvářím na čele jakousi hranici, pod níž oči a nadočnicové oblouky zůstávají uvolněné (měla jsem tendenci dávat do této oblasti napětí díky své usilovnosti a zaměřenosti na cíl). Nad touto hranicí (horní polovina čela a přední laloky) zůstávají ve stavu aktivity a mentální ostrosti. To mi celkem pomohlo k lepšímu držení se v hladině.


    Prošla jsem několik ranních meditací, které byly naprostou krizí – pocit ospalosti od samého začátku, bolesti v nártech a kolenou (které jindy nemívám) spojené se silnou touhou to ukončit, pocity vzteku a silné frustrace. Dodržela jsem sice původně zamýšlený čas meditace, ale i po meditaci přetrvával vztek a negativní pocity. V první chvíli jsem si říkala, že s meditací definitivně končím. Ale pak jsem se z těchto pocitů dostala sebeironií a nadhledem a šla hledat další informace. S pomocí článků Ashina Tejanyi jsem pochopila, že mé úsilí má všechny rysy nesprávného úsilí (tj. jsou přítomny neprospěšné stavy mysli, jako jsou chtivost, averze a nevědomost). A že kromě správného úsilí bych měla citlivě doplnit i zkoumání jevů. Začít poznávat, jak ty neprospěšné stavy vznikají, zkoumat v jakém stavu se mysl právě nachází. A také se umět ocenit za tento proces učení a nedělat „energické soustředění“, kterým zřejmě ztrácím energii.
   

    Od té chvíle meditaci zažívám příjemněji – začínám se na ni těšit („tak co mě překvapí tentokrát?“), ospalosti zažívám již méně, z meditace vycházím v klidu a příjemné náladě. Změnu k lepšímu pozoruji na hodině jógické Pranajámy – bdělá pozornost je lepší, vše vnímám jaksi hlouběji.


    Při jiné meditaci – opět zápasím s ospalostí a usínáním a nedaří se mi dostat se z tohoto stavu. Pak mi najednou dochází, že si ospalost sice uvědomím a rychle se vracím k dechu, ale zapomínám ji označit. Ospalost pro mě znamená „to je špatně, rychle zpátky k dechu“ a chybí tam klidné označení a možná i bližší prozkoumání („Jaká ta ospalost vlastně je? Co při ní cítím?“). Jakmile jsem si ji v klidu a s pochopením označila, pocítila jsem stoupající energii (vlna tepla, pocit horka na tvářích zevnitř) a ospalost byla pryč. Zbytek sezení proběhl příjemně.


    Při další meditaci: dělala jsem to samé, ale nefungovalo to. Opět velká frustrace. Naštěstí se pomalu mění moje reakce v tom, že frustrace není konec, ale něco, nad čím je třeba se hlouběji zamyslet. A tak se snažím tomu přijít na kloub a dochází mi, že fyzická únava je do značné míry (nebo úplně?) myšlenkový koncept a že nemusí mít souvislost s tím, jak se cítím já (Já).
Při jiné meditaci se přistihuji (dochází mi), jak se mysl horlivě (zběsile, přehnaně rychle) vrací k meditačnímu předmětu – tak rychle, že zapomíná označovat. Rozkolísává to celou meditaci, místo uklidnění je to rozrušení a následuje výron myšlenek. Takže: nelze klackem hnát mysl ke zklidnění, ale i můj přístup musí být klidný.


    Z uvedeného je patrné, že se pozvolna mění můj přístup k meditaci (díky bohu). Mám dobrý pocit z toho, že mizí odpor a nechuť a pozvolna nastává radost ze zkoumání a dobrodružství sebepoznávání.

Meditace – postup
 

O čem to je (8 fází procesu) Vnitřní práce Fyzická pozice, kdy a kde
Přijetí záměru - stanovení cíle a rozhodnutí, že to budu dělat Rozhoduji se, že budu pravidelně meditovat. Pokud medituji ráno, rozhoduji se večer, že ráno vstanu, nařídím si budík, připravím si pomůcky k meditaci.
Definování obsahu - osnova, uvědomění si jednotlivých bodů "Nyní se rozhýbu, pak pozorně zasednu, všimnu si smyslů, půjdu do správné hladiny (příp. nakontaktuji mistry), pak budu xx minut provádět meditaci, pak všímavě ukončím, rozloučím se s meditačním předmětem (příp. poděkuji mistrům), vrátím se do běžné hladiny mozku, všimnu si smyslů, rozhýbám se, provedu rekapitulaci“ Ve stoje před vlastní meditací, ráno.
Příprava Soustředění se na tělesné vjemy, na to, aby tělo bylo příjemně protažené. Zacvičení si (rozproudění krve, rozhýbání kloubů).

Zaujímání pozice, uvrtění se, plachetka, nachystání minutky.

Zahájení činnosti Uvědomění si smyslů („ toto je můj zrak, sluch, dotek…“). Přes alfu (tj. stav fyzického uvolnění) do vyšších frekvencí mozku (gama – stav vysoké pozornosti). Případně zavolání mistrů (Sh., M, Buddhy). Vlastní zahájení („Nyní se budu 30´ věnovat meditaci soustředění, kde hlavním meditačním předmětem je dech, vedlejším meditačním předmětem jsou jakékoli poruchy, které budu důsledně označovat, zahajuji TEĎ“). V meditační pozici.

 

Zapnutí minutky.

Vlastní činnost Provádění meditace soustředění – sledování nádechu a výdechu. V meditační pozici.
Ukončení činnosti

„STOP“. 10x všímavý nádech výdech jako rozloučení se s meditačním předmětem.
Poděkování mistrům. Návrat do normálního stavu. Uvědomění si smyslů, přenesení klidu a bdělosti do života.

Krátké rozhýbání, rozcvičení. Stopnutí zvonění minutky. Stále ještě v meditační pozici.

 

Všímavé opuštění pozice

Rekapitulace, vyhodnocení činnosti Vyhodnocení činnosti, rekapitulace Shrnutí kladů a záporů. Uvědomění si toho, co se dařilo a co ne. Uvědomění si, jaký byl výskyt poruch nebo na co jsem zapomněla.

U stolu s deníčkem. Zápis poznámek z meditace.

 

Přijetí opatření Vlastní práce na nápravě Zápis podnětů k nápravě.


 

JV - květen 2013

   


Stanovisko:
U meditace je důležité nejen znát potřebnou teorii, ale také ji uchopit sám za sebe a uvést ji do praxe.

Není na závadu, pokud se výsledná praxe v detailech u různých jedinců odlišuje.

Rozhodující je chuť meditovat a dosažený meditační pokrok.

 

 

Zpět
Vytiskni stránku