Velká Morava

 

Velká Morava

Třetí otázka

Jaká byla skutečná úroveň společnosti našich slovanských předků?

V této oblasti se nemohu zbavit dojmu, že zde rovněž není něco v pořádku. Na jedné straně vysoce technicky a umělecky propracované fragmenty, například v podobě moravských gombíků, a na druhé straně primitivní společnost? To mi nějak nejde dohromady. Buď tato společnost nebyla schopna tak dokonalé výrobky vyrábět, nebo dokonalá společnost byla násilně rozložena a přivedena na primitivní úroveň. Toho mohlo být docíleno pouze změnou stávajícího náboženství a společenského zřízení. Pokud se to někomu nezdá být možné, obdobné dění můžeme aktuálně sledovat na území Evropy formou islamizace a přechodu náboženství od křesťanství k islámu. Prostě nic nového pod sluncem, vzhledem k neznalosti se historie pouze opakuje. Historii vždy píší vítězové, a pokud v rámci své pravdy zničí všechny památky, které by mohly původní společnost připomínat, je jenom otázkou času, než tato společnost upadne v zapomnění. Tento proces mohl být o to jednodušší, že naši předci žili v mnohem větším souladu s přírodou, Celé území bylo plošně osídleno a až na výjimky nebylo nutno vytvářet městská sídla. Na jejich místech dnes většinou stojí městská zástavba, která historické památky v současnosti překrývá. Historici se v této oblasti mohou spolehnout pouze na písemné informace o tomto období, které mohou nalézt pouze v archivech okolních států. I když se jednalo o znepřátelené mocnosti, jejich sporadické informace se o našich předcích vyjadřují po všech stránkách velmi uznale. Aktivity historiků v této oblasti však nejsou nijak zvlášť viditelné. Není na ně totiž politická objednávka a každý, kdo se tomuto tématu věnuje, si koleduje o profesní sebevraždu. Obdobná situace je v oblasti archeologie, kde je situace taková, jako by se archeologové přímo děsili, že najdou něco z období Velké Moravy. Jako tomu bylo například při posledním nálezu Velkomoravského sídliště na území hlavního města Prahy. Rozkrytí tohoto našeho historického období již dlouhodobě nikomu nevyhovuje. Je až s podivem, že na rozkrytí naší skutečné minulosti našim představitelům vůbec nezáleží. Uvidíme, jak dlouho bude ještě možné tento stav udržet.

LLV – listopad 2017

 

Zpět
Vytiskni stránku