Velká Morava

Védské kořeny indoevropské duchovní tradice

Mgr. Jan Kozák

18.5.2017 - 17.00 – 19.00

Společenské centrum Brno – Lesná

 

 

„Kdo nezná svoji historii, je nucen opakovat svoje minulé chyby.“ 

 

Jan Kozák založil nakladatelství Biblioteca Gnostica, které provozuje do současnosti. Tvorba autora je zaměřena zejména na překlad duchovních textů ze sanskrtu. V jeho případě ale nejde pouze o jazykovou znalost, ta je doplněna rozsáhlou a hlubokou znalostí náboženské oblasti. Tento souběh zaručuje vysokou kvalitu jeho knih.

Knihy Jana Kozáka:

Kořeny indoevropské duchovní tradice

Křesťané před Kristem, za Krista a po Kristu

Tři přednášky o gnozi

Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha

Ašvaghóša: Příběh Buddhova života

Vzhledem k tomu, že pořadatelé předpokládali větší účast, než tomu bylo u předcházejících akcí, přednáška proběhla ve velkém sále. O to výraznější byla neobvykle malá účast, kdy se dvacítka účastníků v sále doslova ztrácela. Každopádně to byla vzhledem k zajímavému tématu a vysoké úrovni podání probíraného obsahu značná škoda. Autorova hluboká teoretická znalost problematiky a všech potřebných souvislostí značně přesáhla teoretickou rovinu a přerostla v jeho objektivní moudrost.

Na přednášce jsme se dozvěděli mnoho informací o problematice ústně předávaných informací a jejich písemné podoby. Podle názoru přednášejícího je nejdokonalejším lidským písmem sanskrt, ze kterého vycházejí ostatní, novější písma. Ta jsou pak více či méně atrofovaná, zaměřená na materiální rovinu a dostatečně neumožňují předávat duchovní obsahy. Ve srovnání jednotlivých písem dopadla Čeština velmi dobře.

Obsahem přednášky bylo i srovnání východních (slunečních) a západních (měsíčních) náboženství. Zajímavý byl i pohled na duální a triální podstatu jednotlivých náboženství. Východní náboženství mají reálný duchovní obsah, jsou proto opravdová. Západní náboženství pouze nedokonale zrcadlí tuto duchovní podstatu do hmotné roviny, čímž nejsou opravdová a zapříčiňují podstatu problémů dnešního západního světa. Ukázalo se, že tato problematika je naprosto stěžejní pro pochopení jednotlivých náboženství a lidské civilizace vůbec.

Zajímavé také bylo poukázání na mýtické postavy naší historie, které fyzicky nikdy neexistovaly. Nemluvě o vyfabulovaném základu Římsko-katolické církve a jejího nepochopení duchovních obsahů, které převedla do fyzické roviny. Do této kategorie také patří duchovní zdůvodnění řevnivosti mezi národy západu a východu. Vysvětlil nám také to, proč má spousta z nás problém se ztotožnit s židokřesťanským náboženstvím a kulturou. Autorem předkládané argumenty byly víc než přesvědčivé.

Pro organizátory přednášky bylo zřejmě velkým zklamáním odborné vyjádření přednášejícího k otázce slovanských bukvic. Jejich rozbor ruskými vědci pan Kozák označil za odborně velmi amatérský a upřednostňující jejich přání na úkor reality. Tento přístup je sice pochopitelný a potřebný pro nárůst Slovanské (Ruské) národní hrdosti, ale celkově je dost nešťastný. Nic nového totiž nemůže být založeno na lži a podvodu. Pokud je základ nepravdivý, je nutné pro jeho udržení a pro jeho další rozvoj na něj navršovat další lži a podvody. Vzhledem k velkému Slovanskému potenciálu se proto domnívám, že by bylo dobré vše uvést na pravou míru a nestrkat před tímto problémem hlavu do písku.

Každému zájemci o svůj rozvoj mohu toto problematiku a osobu Jana Kozáka vřele doporučit. Vlastní představu si můžete udělat na základě jeho knih, nebo některých jeho přednášek, které můžete shlédnout například zde.

LLV – květen 2017

 

Zpět
Vytiskni stránku