Na cestě ke Světlu vám v  novém roce přejeme dobrou orientaci.

 

© ŘIKAME 2002 - 2017