AKCE

 

Výzkum

V rámci nově rozpracovávané techniky testování a zpracování základní karmy nabízíme možnost osobně se zúčastnit tohoto testování. Tato nabídka platí do konce měsíce listopadu 2020. Podmínky této nabídky jsou následující:

-       Vědomý souhlas s vytestováním a zpracováním základní karmy.

-       Sledování veškerých jevů a prožitků, které s touto činností souvisí.

-       Písemné zpracování uvedených prožitků a souhlas s jejich anonymním zveřejněním.

-       Účast je podmíněna osobním setkáním za účelem dohovoru a proškolení.

-       Účastnit se mohou sami za sebe všichni dospělí lidé, nebo rodiče za svoje nezletilé děti.

 

K uvedené spolupráci se můžete přihlásit na této adrese.

LLV – říjen 2020

Zpět
Vytiskni stránku